Talousarvioaloite
TAA
200
2018 vp
Arja
Juvonen
ps
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä potilasturvallisen hoidon osaamisen vahvistamiseen ammatillisessa koulutuksessa (200 000 euroa)
Eduskunnalle
Potilasturvallisuus ja potilasvahinkojen ennaltaehkäisy ovat ydinkysymyksiä suomalaisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Potilasvahingot aiheuttavat inhimillistä kärsimystä, mutta ne ovat myös kustannuksiltaan yhteiskunnalle merkittäviä. Varhainen ennaltaehkäisy, potilasturvallisuuskoulutus ja hyvät toimintatavat hoitotyön kentällä varmistavat laadukkaan ja turvallisen hoidon kaikille kansalaisille. 
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta lisää 200 000 euroa momentille 29.20.21 potilasturvallisen hoidon osaamisen vahvistamiseen ammatillisessa koulutuksessa. 
Helsingissä 28.9.2018 
Arja
Juvonen
ps
Viimeksi julkaistu 9.10.2018 15:24