Talousarvioaloite
TAA
201
2018 vp
Arja
Juvonen
ps
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä luonnonvaraisten eläinten hoitolatoiminnan tukemiseen (200 000 euroa)
Eduskunnalle
Luonnonvarainen eläin on ensiavun jälkeen palautettava luontoon, toimitettava asiantuntevaan jatkohoitoon tai lopetettava. Eläin olisi lopetettava, jos sitä ei voida palauttaa luontoon eikä sen jatkohoitoa ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista järjestää. Pidempiaikaista hoitoa vaativat, vahingoittuneet tai sairaat eläimet sekä hoitoa tarvitsevat orvot poikaset olisi tarkoituksenmukaista toimittaa mahdollisimman pian asiantuntevaan hoitoon, jolloin niiden selviämismahdollisuudet olisivat paremmat eikä eläimelle aiheutettaisi osaamattomuudesta johtuvaa tarpeetonta kärsimystä. Käytännössä luonnonvaraisten eläinten pidempiaikaista hoitoa antavat nykyisin muutamat eläintarhat, eläinhoitolat, yhdistykset ja asiaan perehtyneet yksityishenkilöt. Jotta sairaiden ja vahingoittuneiden luonnonvaraisten eläinten hoitolatoiminta olisi mahdollista, tarvitsevat ne osakseen resursseja.  
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta lisää 200 000 euroa momentille 30.20.20 luonnonvaraisten eläinten hoitolatoiminnan tukemiseen. 
Helsingissä 28.9.2018 
Arja
Juvonen
ps
Viimeksi julkaistu 9.10.2018 15:27