Talousarvioaloite
TAA
205
2018 vp
Arja
Juvonen
ps
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Uudenmaan alueen kevyen liikenteen väylähankkeisiin (2 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Uudenmaan alueella on vielä paljon teitä, joilla ei ole kevyen liikenteen väylää. Lasten koulutiellä kulkeminen ja esimerkiksi tien ylitys muodostuvat lapsille vaaratilanteiksi, joissa uhkana on vakavat onnettomuudet. Yksi järkyttävä ja vakava onnettomuus tapahtui Uudellamaalla Vihdissä Olkkalantiellä vuonna 2016, jossa kahdeksanvuotias pikkupoika tienpiennarta koulumatkalla kulkiessaan jäi kuorma-auton töytäisemäksi ja menehtyi. Lasten tiellä liikkumisen turvallisuuden parantaminen on erittäin tärkeä asia ja meidän tulee kohdentaa siihen resursseja myös tätä talousarviota enemmän.  
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta lisää 2 000 000 euroa momentille 31.10.20 Uudenmaan alueen kevyen liikenteen väylähankkeisiin.  
Helsingissä 28.9.2018 
Arja
Juvonen
ps
Viimeksi julkaistu 9.10.2018 15:27