Talousarvioaloite
TAA
308
2016 vp
Martti
Mölsä
ps
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Nokian Häpesuon vanhan kaatopaikan puhdistamiseen (3 800 000 euroa)
Eduskunnalle
Nokian kaupunki on omalla kustannuksellaan puhdistanut entisen Häpesuon kaatopaikan. Tämän hetkisen arvion mukaan puhdistustyön kokonaiskustannukset nousevat 23,9 miljoonaan euroon. Nokian Häpesuon kaatopaikka olisi jouduttu jossakin vaiheessa puhdistamaan riippumatta maankäytön muutoksista. Puhdistaminen on välttämätöntä ennen kaikkea sen vuoksi, että pohjaveden pilaantumisriskiä saatiin olennaisesti pienennettyä. Lisäksi puhdistamisen jälkeen alueen maankäyttöä voidaan muuttaa kaupunkikeskustan nykyisiä ja tulevia tavoitteita vastaavaksi. Puhdistushankkeen mittasuhteet huomioiden entisen kaatopaikan puhdistamisella on Nokian kaupungille suuri kustannuksellinen merkitys. Kustannukset sisältävät erilaisia verotuloja valtiolle 3—4 miljoonaa euroa. 
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta lisää 3 800 000 euroa momentille 35.10.61 Nokian Häpesuon vanhan kaatopaikan puhdistamiseen. 
Helsingissä 30.9.2016 
Martti
Mölsä
ps
Viimeksi julkaistu 13.10.2016 14:58