Talousarvioaloite
TAA
344
2017 vp
Mikaela
Nylander
r
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Loviisan poliisiaseman toiminnan turvaamiseen (2 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Loviisan poliisiasema on vaarassa jäädä ainoastaan poliisien työ- ja taukotiloiksi. 
Ruotsalainen eduskuntaryhmä on useiden eduskuntakausien aikana hyväksynyt erilaisia poliisihallinnon uudistuksia. Uudistusten yksiselitteisenä tavoitteena on ollut resurssien turvaaminen poliisin kenttätoiminnassa ja alueiden palvelutoiminnassa. 
Jos useita poliisin toimipisteitä Itä-Uudenmaan poliisialueella lakkautetaan, kehitys on täysin aiempien uudistusten tavoitteiden vastainen ja huolestuttava. On mahdotonta ajatella, että Loviisalaisilla ei tulevaisuudessa olisi poliisipalveluja saatavilla. Poliisin läsnäolo Loviisan seudulla pitää turvata. 
Poliisitoimen palvelut on turvattava myös koko Uudellamaalla. Samalla myös ruotsinkielisen väestön oikeus palveluihin omalla äidinkielellään on turvattava. 
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta lisää 2 000 000 euroa momentille 26.10.01 poliisipalveluiden saatavuuden varmistamiseksi Loviisassa.  
Helsingissä 29.9.2017 
Mikaela
Nylander
r
Viimeksi julkaistu 17.10.2017 11:16