Talousarvioaloite
TAA
354
2016 vp
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kuntien peruspalvelujen valtionosuuksiin ns. vanhuspalvelulain mukaisen henkilöstömitoituksen vahvistamiseksi ja palvelutason parantamiseksi (23 226 000 euroa)
HE 134/2016 vp
Eduskunnalle
Hallitus esittää yhteensä 13 226 000 euron leikkausta vuoden 2017 valtion talousarvioesityksessään ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain (ns. vanhuspalvelulain) toteuttamiselle tarkoitettuihin määrärahoihin.  
Valtionosuusleikkaus johtaa siihen, että kokonaisleikkaus ns. vanhuspalvelulain kustannuksiin on yhteensä lähes 53 miljoonaa euroa, kun vuoden 20117 valtionosuusprosentiksi oletetaan hallituksen esittämä 25,23 %.  
Leikkaus kohdistuu hoitajamitoitukseen hoivan laatusuositusta heikentämällä (-6,3 miljoonaa euroa) ja eräiden tehtävien poistamiseen vanhuspalvelulaista (-6,9 miljoonaa euroa), jolla heikennetään henkilöstön osaamistasoa ja hoivan laatua. 
Hallituksen talousarvioesityksen mukaan sosiaali- ja terveysministeriön ja Kuntaliiton laatusuositusta hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi tarkistetaan 1.1.2017 alkaen. Hoitotyöntekijöiden vähimmäismäärä hoidettavaa kohti olisi jatkossa 0,40—0,50 aiemman 0,50:n sijasta vanhainkotihoidossa ja tehostetussa palveluasumisessa. 
Ehdotamme leikkauksen peruuttamiseksi 13 226 000 euron määrärahalisäystä ja tämän lisäksi ehdotamme 10 000 000 euron määrärahan lisäystä kuntien peruspalveluiden valtionosuuksiin nykyisen henkilöstömitoituksen parantamiseksi, jolloin henkilöstömitoitukseen tulee valtion ja kuntien yhteispanostuksia lisää yhteensä 40 miljoonan euroa. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 23 226 000 euroa momentille 28.90.30 ns. vanhuspalvelulain toteuttamiseksi tarkoitettujen määrärahojen leikkausten peruuttamiseksi ja hoitajamitoituksen parantamiseksi. 
Helsingissä 30.9.2016 
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
Silvia
Modig
vas
Annika
Lapintie
vas
Li
Andersson
vas
Hanna
Sarkkinen
vas
Markus
Mustajärvi
vas
Paavo
Arhinmäki
vas
Kari
Uotila
vas
Matti
Semi
vas
Anna
Kontula
vas
Viimeksi julkaistu 13.10.2016 16:24