Talousarvioaloite
TAA
355
2016 vp
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Suomen kasvukäytävän junapalvelujen parantamiseen (4 000 000 euroa)
HE 134/2016 vp
Eduskunnalle
Helsingistä Tampereelle ulottuu Suomen kasvukäytävä, jonka kanssa valtio solmi hallitusohjelman mukaisen kasvukäytäväsopimuksen 9.6.2016. Sopimuksen tarkoituksena on kiihdyttää alueen kestävää taloudellista kasvua. Sopimuksen strategiseksi painopistealueeksi valittiin alueen sisäinen ja kansainvälinen saavutettavuus sekä saavutettavuuden elinvoimavaikutukset. 
Kasvukäytävän maankäytön ja liikennejärjestelmän suunnittelu sekä liikennepalveluiden toteuttaminen nojautuvat raideliikenteeseen. Kaupungit ja kunnat ovat määrätietoisesti lähteneet kehittämään asemanseutuja liikennejärjestelmän solmukohtina ja uudenlaisen liiketoiminnan syntypaikkoina. Käytävän maakuntakaavoissa alue- ja yhdyskuntarakennetta kehitetään raideyhteyteen ja raideliikenteen laadukkaisiin palveluihin tukeutuen. 
Kesäkuussa 2016 VR muutti aikataulujaan omista liiketoiminnallisista syistään siten, että kaukojunat eivät enää säännöllisesti pysähdy Hämeenlinnassa. Aikataulu-uudistuksen vaikutukset ovat osoittautuneet erityisesti Hämeenlinnan kannalta paljon ennakkoon arvioitua vakavammiksi. Muutokset heikentävät oleellisesti yritystoiminnan edellytyksiä. Hämeenlinnasta ei enää pääse junalla kerran tunnissa Helsinkiin ja Tampereelle. Pahimmillaan vuoroväli on jopa kolme tuntia keskellä päivää ja junalla kulkeminen edellyttää aikatauluihin perehtymistä ennen jokaista yksittäistä matkaa. Kyse on kuitenkin Suomen vahvimmin kasvavasta ja elinkeinoelämälle strategisen tärkeästä alueesta. 
Hämeen liitto on yhdessä kuntien kanssa lausunnossaan esittänyt, että LVM sisällyttää osto- ja velvoiteliikenteen sopimukseen Helsinki—Riihimäki—Hämeenlinna—Tampere-yhteysvälin palvelutarjonnan järjestämisen siten, että yhteysvälillä voidaan palata Hämeenlinnankin osalta yhden tunnin säännölliseen ja ennustettavaan junatiheyteen sekä Helsingin että Tampereen suuntaan. Järjestely voitaisiin todennäköisesti toteuttaa R-junan reittiä jatkamalla. Järjestely olisi teknisesti mahdollista toteuttaa, mikäli vuorot sisältyvät osto- ja velvoiteliikennesopimukseen. 
Tämä aloite on tehty yhteistyössä Hämeen liiton ja Hämeen vaalipiirin kansanedustajien kanssa. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 4 000 000 euroa momentille 31.30.63 VR:n osto- ja velvoiteliikenteeseen siten, että säännölliset ja ennustettavat vähintään tunnin vuorovälit Hämeenlinnan seudulta sekä etelään että pohjoiseen voidaan palauttaa 
Helsingissä 30.9.2016 
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
Sirkka-Liisa
Anttila
kesk
Timo
Heinonen
kok
Päivi
Räsänen
kd
Mika
Kari
sd
Rami
Lehto
ps
Jari
Ronkainen
ps
Tarja
Filatov
sd
Martti
Talja
kesk
Ville
Skinnari
sd
Viimeksi julkaistu 13.10.2016 16:24