Talousarvioaloite
TAA
366
2018 vp
Mikaela
Nylander
r
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä poliisipalveluiden saatavuuden varmistamiseen Uudellamaalla (2 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Loviisan poliisiaseman tulevaisuus on viimeisen vuoden aikana ollut epäselvä. Nyt tiedämme, että poliisiasema saa jatkaa, mutta aukioloaikoja supistetaan.  
Ruotsalainen eduskuntaryhmä on useiden eduskuntakausien aikana hyväksynyt erilaisia poliisihallinnon uudistuksia. Uudistusten yksiselitteisenä tavoitteena on ollut resurssien turvaaminen poliisin kenttätoiminnassa ja alueiden palvelutoiminnassa.  
Tällä hetkellä Suomen poliisin määrärahat eivät ole riittävät ja tämä vaikuttaa peruspoliisitoimintaan. Poliisin läsnäolo ja kenttätoiminta Loviisan seudulla pitää turvata myös tulevaisuudessa. Samalla myös Loviisan poliisiaseman jatko pitkällä aikavälillä on turvattava. 
Poliisitoimen palvelut on turvattava myös koko Uudellamaalla. Samalla myös ruotsinkielisen väestön oikeus palveluihin omalla äidinkielellään on turvattava.  
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 2 000 000 euroa momentille 26.10.01 poliisipalveluiden saatavuuden varmistamiseen Uudellamaalla.  
Helsingissä 28.9.2018 
Mikaela
Nylander
r
Thomas
Blomqvist
r
Viimeksi julkaistu 15.10.2018 11:48