Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

TAA 376/2019 vp

Viimeksi julkaistu 5.11.2019 10.24

Talousarvioaloite TAA 376/2019 vp Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä oppisopimuskoulutukseen (5 000 000 euroa)

PeterÖstmankdym.

Eduskunnalle

Oppisopimuskoulutukseen tulisi panostaa nykyistä enemmän. Oppisopimuskoulutuksella nuori voi hankkia itselleen ammatillisen tutkinnon työssä oppimalla. Erityisesti niille nuorille, joille teoreettisempi koulunpenkillä opiskelu ei ole sopivin vaihtoehto, voi käytännönläheinen oppiminen oppisopimuksen kautta tuottaa hyvin tulosta. Vastaavasti oppisopimuskoulutus on erinomainen tie työelämään erityisoppilaille ja kotoutuville maahanmuuttajille, kuten myös vammaisille ja osatyökykyisille.  

Nuorten syrjäytyminen ja työelämän ulkopuolelle jääminen ovat merkittäviä ongelmia yhteiskunnassa. Oppisopimukseen panostamisella ja sen kehittämisellä voidaan ehkäistä nuorten syrjäytymistä ja auttaa työelämään mukaan pääsyä. Opintojen kautta muodostettu kontakti työelämään edesauttaa myös työllistymistä. Edistämällä mahdollisuuksia päästä oppisopimuskoulutukseen madalletaan myös työnantajien kynnystä työllistää nuoria.  

Pellervon taloustutkimuksen vuonna 2019 julkaiseman Työttömyyden laajat kustannukset -raportin mukaan yrityksille annettu palkkatuki ja oppisopimuskoulutus vaikuttavat kustannustehokkaimmilta työllistämiskeinoilta. Tärkeää olisikin lisätä tietoisuutta oppisopimuskoulutuksen mahdollisuuksista ja ottaa koulutuksessa enemmän huomioon myös yritysten liiketaloudelliset tavoitteet sekä pyrkiä koulutusta myös paremmin valtakunnallisesti koordinoimaan. Nykypäivän työelämässä korostuu entistä enemmän elinikäinen oppiminen ja tarve uudelleenkouluttautumiseen ja koulutuksen täydentämiseen. Näitä voitaisiin paremmin myös oppisopimuksella edistää.  

Aloite sisältyy Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän vuoden 2020 vaihtoehtobudjettiin. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta lisää 5 000 000 euroa momentille 29.20.30 oppisopimuskoulutukseen. 
Helsingissä 18.10.2019 
PeterÖstmankd
SariTanuskd
PäiviRäsänenkd
SariEssayahkd
AnteroLaukkanenkd