Talousarvioaloite
TAA
379
2017 vp
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 10 parantamiseen Hämeenlinnan alueella välillä Katuman liittymä—Eteläinen (5 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Valtatie 10 ruuhkautuu pahasti erityisesti Hämeenlinnan kantakaupungin alueella ja edelleen siitä itään Ruununmyllyn ja Eteläisten välillä. Valtatien 10 välityskyvyn parantaminen on käynnistettävä vaiheittain valtatien 3 ja Ruununmyllyn välille laaditun aluevaraussuunnitelman ja laadittavan tiesuunnitelman pohjalta.  
Valtatien 10 suunnittelussa on huomioitava sen sijoittuminen yhdyskuntarakenteen sisään ja maankäytön suunnittelun kannalta merkittävien alueiden keskelle. Näin ollen suunnittelussa tulee olla lähtökohtana kaupunkirakenteen kehittäminen ja uudenlaiset tie- ja liittymäjärjestelyt. Tätä tukevat myös talouden näkymät ja heikentyneet mahdollisuudet toteuttaa aiemmin suunniteltuja eritasoliittymäjärjestelyjä. Katuman kiertoliittymän ja Siirin väliä on käytännössä mahdotonta toteuttaa niiden mukaisesti johtuen kaupunkirakenteesta ja ympäristöarvoista.  
Katuman liittymän välityskyvyn parantaminen on välttämätöntä ja kiireellistä, jotta esim. SSAB:n raskaiden terästuotteiden kuljetukset voidaan hoitaa turvallisesti ja taloudellisesti. Asialla on iso elinkeinopoliittinen ja työllisyyteen vaikuttava merkitys. Nyt on havaittavissa liikenteen voimakasta ruuhkautumista ja vaaratilanteita nykyisessä kiertoliittymässä. Yhteys valtatieltä 3 Katuman kiertoliittymään ja edelleen Harvialantielle on elinkeinopoliittisesti merkittävimpiä väyliä Hämeenlinnan seudulla, mikä lisää painetta kiertoliittymän kuntoon saattamiseksi. 
Hämeenlinna—Tuulos, erityisesti Ruununmylly—Eteläinen-väli on jo nyt ruuhkainen ja liikenneturvallisuudeltaan heikko. Tieosuus on geometriastaan ja profiilistaan johtuen erityisen altis kohtaamisonnettomuuksille. Tästä syystä kyseisen tieyhteyden liikenneturvallisuuden parantaminen on erityisen tärkeätä. Hämeenlinnan Ruununmylly—Eteläinen välinen hanke on käynnistettävissä nopeasti, koska kyseisellä välillä on valmis tiesuunnitelma. Kyseisen tieosuuden toteuttamisen tarve Hämeenlinna—Lahti-välillä on akuutein liikennemäärien, liikenteen sujuvuuden ja liikenneturvallisuuden parantumisen kannalta.  
Selvitysten mukaan valtatien 10 parantamisen kustannusarvio kantakaupungin alueella on noin 20 miljoonaa euroa. Hämeenlinna—Eteläinen-osuuden kustannusarvio on noin 17 milj. euroa. Hanke edellyttää tässä aloitteessa valtion vuoden 2018 talousarvioon ehdotettavan 5 000 000 euroa määrärahan lisäksi 20 000 000 euron tilausvaltuuden myöntämistä. 
Tämä aloite on tehty yhteistyössä Hämeen liiton ja Hämeen vaalipiirin kansanedustajien kanssa. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 5 000 000 euroa momentille 31.10.77 valtatien 10 parantamiseen Hämeenlinnan kantakaupungin alueella ja välillä Hämeenlinnan Ruununmylly—Eteläinen. 
Helsingissä 29.9.2017 
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
Sirkka-Liisa
Anttila
kesk
Päivi
Räsänen
kd
Ville
Skinnari
sd
Timo
Heinonen
kok
Tarja
Filatov
sd
Rami
Lehto
ps
Martti
Talja
kesk
Juha
Rehula
kesk
Mika
Kari
sd
Kalle
Jokinen
kok
Jari
Ronkainen
ps
Viimeksi julkaistu 17.10.2017 13:40