Talousarvioaloite
TAA
380
2017 vp
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä maan ensimmäisen maakuntarajat ylittävän liikkuvan 5G-kokeilualueen valmisteluun (1 400 000 euroa)
Eduskunnalle
Hallitusohjelmassa asetettuna tavoitteena on digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristön rakentaminen. Tähän sisältyy panostus digitaaliseen infraan ja 5. sukupolven langattomiin viestintäjärjestelmiin sekä huippunopeisiin, suurkapasiteettisiin ja turvallisiin tietoliikenneyhteyksiin. Näin toimien luodaan toimintaympäristöä digitaalisille palvelualustoille ja ekosysteemeille, kansallisen kilpailukyvyn kasvattamiselle ja suomalaisen huippuosaamisen vahvistamiselle. Osana kansallista laajakaistapoliittista ohjelmaa on tarkoitus tehdä kokeiluja ja huomioida mm. älykkään liikenteen tulevat tarpeet.  
Suomen tavoitteena on olla kärkijoukossa seuraavan sukupolven mobiiliteknologia 5G:n testaamisessa ja käyttöönotossa. Teknologia tulee kaupallisesti täysimittaiseen käyttöön 2020-luvulla, jolloin tekniikan lopullinen standardi valmistuu. 5G:n käyttöönottoon varaudutaan jo sekä paikallisin kokeiluin että kansallisen ministeriövetoisen valmistelun avulla. Kokeilut ovat toistaiseksi olleet lähinnä pistemäisiä. Laajempien kuntarajat ja maakuntarajat ylittävien kokeilujen kiireellinen käynnistäminen on kansallisesti keskeisen tärkeää. Tällaisten ekosysteemien rakentaminen tukee suoraan myös yrityskenttää niiden nopeatempoisessa omassa kehitystyössä ja kv-kilpailussa. Laajojen kokeilujen käynnistäminen ylittää yksittäiset intressit ja vaatii yksityisten toimijoiden lisäksi sekä alueen että valtion tuen.  
Helsingin ja Tampereen välinen kasvukäytävä soveltuisi ensimmäiseksi nauhamaiseksi 5G-kokeilualueeksi, jonka kokemuksia voisi suoraan hyödyntää seuraavan laajemman alueen käyttöönotossa. Helsingissä, Espoossa ja Tampereella on jo paikallisia 5G-kokeiluja. Alue olisi luontevaa yhdistää Tekes-ohjelma 5thGearin avustuksella. Alueella päästäisiin ensi kertaa testaamaan myös teknisesti vaativaa 5G-verkkoa liikkuvissa liikennevälineissä. Helsinki—Hämeenlinna—Tampere-väli on raideliikenteessä Suomen ehdoton valtasuoni.  
Kesäkuussa 2016 solmitussa Suomen kasvukäytävän kasvukäytäväsopimuksessa todetaan valtion ja käytävän yhteistyön strategisista painopistealueista: "Poikkeuksellisen suuret pendelöintimäärät (yli 301 000 henkeä) tekevät Suomen kasvukäytävästä maan suurimman työvoimapoolin ja maan laajimman yhtenäisen osaamisen keskittymän. Tämän kasvukäytäväsopimuksen tarkoituksena on Suomen kasvukäytävän saavutettavuuden edelleen parantaminen. Sopimuksen alateemoja ovat liikkumiseen kytkeytyvän digitalisaation edistäminen, elinkeinoelämän tarvitseman työvoiman liikkuvuuden parantaminen sekä kansainvälinen saavutettavuus ja sen kehittäminen." 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 1 400 000 euroa momentille 31.40.01 maan ensimmäisen maakuntarajat ylittävän liikkuvan 5G-kokeilualueen valmisteluun. 
Helsingissä 29.9.2017 
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
Päivi
Räsänen
kd
Timo
Heinonen
kok
Anne
Louhelainen
si
Jari
Ronkainen
ps
Ville
Skinnari
sd
Tarja
Filatov
sd
Rami
Lehto
ps
Sirkka-Liisa
Anttila
kesk
Juha
Rehula
kesk
Martti
Talja
kesk
Kalle
Jokinen
kok
Satu
Hassi
vihr
Viimeksi julkaistu 17.10.2017 13:40