Talousarvioaloite
TAA
381
2017 vp
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenoihin (13 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Vasemmistoliitto ehdottaa tällä aloitteella vuosia jatkuneen THL:n määrärahaleikkausten kierteen katkaisemista ja sosiaali- ja terveysalan tutkimuksen turvaamista.  
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) talousarviorahoitus on ollut vuosia supistuvalla uralla. Kuluvan vuoden tasoon ollaan jälleen tekemässä yhden miljoonan leikkaus koko vuoden 2017 tasoon nähden. Ehdotus leikkaa määrärahaa vuoden 2016 tasoon nähden noin 7,8 miljoonaa.  
THL:n talousarviorahoitus on laskenut vuosien 2015—2018 välillä yhteensä 19,7 prosenttia, mutta huomioitaessa laitokselle osoitetut uudet toiminnot, on THL:n rahoitus reaalisesti laskenut 26,8 prosenttia vuosina 2015—2018. Tehdyt leikkaukset ovat kohdistuneet THL:n tutkimus- ja kehittämistoimintaan, koska THL:n runsaisiin lakisääteisiin viranomaistehtäviin niitä ei voida kohdentaa ilman lainsäädäntöön tehtäviä muutoksia.  
Leikkaukset vähentävät STM:n ja valtionhallinnon, kuntien sekä sosiaali- ja terveysalan saamaa asiantuntijatukea sekä vaarantavat THL:n kyvyn tuottaa päätöksentekoa tukevaa tietoa väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi, sairauksien ja sosiaalisten ongelmien ehkäisemiseksi sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelujen kehittämiseksi. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 13 000 000 euroa momentille 33.03.04 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenoihin. 
Helsingissä 29.9.2017 
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
Li
Andersson
vas
Kari
Uotila
vas
Katja
Hänninen
vas
Jari
Myllykoski
vas
Markus
Mustajärvi
vas
Paavo
Arhinmäki
vas
Silvia
Modig
vas
Annika
Lapintie
vas
Hanna
Sarkkinen
vas
Anna
Kontula
vas
Matti
Semi
vas
Viimeksi julkaistu 17.10.2017 13:42