Talousarvioaloite
TAA
384
2017 vp
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä työmarkkinatukeen (18 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Vasemmistoliitto ei hyväksy hallituksen työttömyysturvaleikkauksia.  
Ehdotamme tällä aloitteella hallituksen suunnitteleman heikennyksen perumista vuodelle 2018. Hallituksen esittämään ns. aktiivimalliin sisältyy työttömän vahingoksi omavastuupäivien lisäys, jonka vuoksi määrärahaa leikataan 18 miljoonaa euroa. Hallituksen esityksessä työttömyysturvalakia muutettaisiin siten, että työttömyysetuus maksettaisiin 65 työttömyysetuuden maksupäivältä 4,65 prosentilla alennettuna, jos henkilö ei ole 65 edeltävän työttömyysetuuden maksupäivän aikana osoittanut aktiivisuutta olemalla työssä yhteen työssäoloehtoa kerryttävään kalenteriviikkoon vaadittavaa työaikaa tai ansainnut yritystoiminnasta vastaavaa tuloa taikka ollut viittä päivää työllistymistä edistävässä palvelussa mainitun 65 päivän aikana (HE 124/2017 vp). 
Hallituksen aktiivimalli tarkoittaa, että jos työttömyys jatkuu yli kolme kuukautta työttömyystur-vaan tulisi yksi kuukausittainen omavastuupäivä, jonka voisi välttää olemalla aktiivinen. Aktiivimalli koskisi myös perusturvaa. Käytännössä työttömyysturva heikkenisi 4,65 prosentilla, jos työtön ei ole aktiivinen.  
Aktiivimalli asettaa työnhakijat keskenään eriarvoiseen asemaan riippuen hakijan asuinpaikasta ja ammattialasta. Aktiivimalli ei huomioi työnhakua tai tarjolla olevien työpaikkojen tai palveluiden puutetta. Aktiivimalli ei lisää työpaikkoja tai kannusta sellaisenaan nopeampaan työllistymiseen. Jos työpaikkaa ei yksinkertaisesti ole tarjolla, ei työttömyyspäivärahan leikkaaminen edistä työttömän työllisyyttä aktiivisuudesta tai omasta työllistymishalusta huolimatta. Kaikilla työttömillä ei myöskään ole samanlaisia edellytyksiä työllistyä. Osatyökykyisten, vammaisten, pitkäaikaistyöttömien tai ikääntyneiden työttömien työllistyminen kestää usein keskimääräistä pidempään. Aktiivimalli rankaiseen heitä näin rajummin. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 18 000 000 euroa momentille 33.20.52 työmarkkinatuen heikennysten perumiseksi.  
Helsingissä 29.9.2017 
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
Li
Andersson
vas
Kari
Uotila
vas
Katja
Hänninen
vas
Jari
Myllykoski
vas
Markus
Mustajärvi
vas
Paavo
Arhinmäki
vas
Silvia
Modig
vas
Annika
Lapintie
vas
Hanna
Sarkkinen
vas
Anna
Kontula
vas
Matti
Semi
vas
Viimeksi julkaistu 17.10.2017 13:42