Talousarvioaloite
TAA
417
2017 vp
Kristiina
Salonen
sd
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Selkämeren kansallispuistossa sijaitsevan Säpin sataman kunnostamiseen (1 200 000 euroa)
Eduskunnalle
Selkämeren kansallispuisto on profiloitunut ulkomeren kansallispuistona, jonka suosituimpia käyntikohteita ovat majakkasaaret.  
Säpin majakkasaari on yksi kansallispuiston kärkikohteista, ja sen kävijämäärä voi kestävästi nousta noin 10 000 kävijään. Kasvua rajoittaa satama: laiturikapasiteettia on liian vähän ja satama on yrittäjien järjestämää liikennöintiä varten liian matala.  
Säpin sataman kunnostaminen on tarpeellista myös yleisen meriturvallisuuden kannalta. Kunnostaminen palvelisi viranomaisia pelastus- ja avustustoiminnan kannalta mm. tulipalo-, sairaankuljetus- ja järjestyksenvalvontatehtävissä.  
Kunnostamisesta on tehty erillinen suunnitelma. Kustannusarvio on noin 1,2 milj. euroa (väylä ja laituri ilman maanpäällisiä rakenteita). 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 1 200 000 euroa momentille 31.10.77 Selkämeren kansallispuiston Säpin sataman kunnostamiseen. 
Helsingissä 29.9.2017 
Kristiina
Salonen
sd
Kauko
Juhantalo
kesk
Jaana
Laitinen-Pesola
kok
Laura
Huhtasaari
ps
Jari
Myllykoski
vas
Krista
Kiuru
sd
Viimeksi julkaistu 17.10.2017 13:54