Talousarvioaloite
TAA
419
2017 vp
Kristiina
Salonen
sd
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä vähimmäismääräisiin sairaus- ja vanhempainpäivärahoihin sekä vähimmäismääräisiin kuntoutusrahoihin (25 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Perusturvan tarkoituksena on mahdollistaa kaikille riittävä toimeentulo ja elintaso. Viime hallituskaudella hallitus korotti merkittävästi työmarkkinatukea ja työttömyyspäivärahan tasoa. Sitä edellisellä kaudella eduskunta korotti alimpia äitiys- ja vanhempainpäivärahoja, sairauspäivärahaa sekä kuntoutusrahaa työmarkkinatuen tasolle. Perusturvan kehittäminen on jatkossakin välttämätöntä.  
Sipilän hallituksen leikkauspolitiikka on ajanut ihmisiä ahdinkoon kasvavassa määrin. Kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien indeksitarkistus johti vuonna 2016 etuuksien tason laskuun indeksin ollessa miinusmerkkinen. Vuodelle 2017 hallitus leikkasi etuuksien tasoa 0,85 prosentilla, ja vuosina 2018 ja 2019 hallitus aikoo jäädyttää indeksit eli jättää tarkistukset tekemättä. Samanaikaisesti toimeentulotukeen on tehty tarkistukset, kuten kuuluukin. Hallituksen päätökset ovat johtaneet siihen, että vähimmäismääräiset vanhempain- ja sairauspäivärahat ovat nettona samalla tasolla kuin toimeentulotuen perusosa. Vähimmäismääräinen päiväraha on myös pienempi kuin takuueläke ja johtaa pitkittyvässä työkyvyttömyydessä huonompaan toimeentuloturvaan kuin takuueläke. Tämä taas kannustaa ihmisiä hakeutumaan suoraan eläkkeelle, jos eläkkeessä on työeläkeosaa. 
Hallitus aikoo nyt nostaa vähimmäismääräisen sairauspäivärahan, vanhempainpäivärahan ja kuntoutusrahan määrää siten, että päiväraha olisi kaikissa tilanteissa nettona riittävän suuri, jotta tuensaajan ei tarvitsisi turvautua perustoimeentulotukeen. Näin turvattaisiin perusturvan ensisijaisuus suhteessa toimeentulotukeen. Hallituksen esittämä korotus on hyvä, mutta riittämätön. 
Jotta lapsiperheiden ja pitkäaikaissairaiden köyhyysriskiä voidaan aidosti vähentää, on tärkeää korottaa vähimmäismääräiset sairaus- ja vanhempainpäivärahat ja kuntoutusrahat jälleen työmarkkinatuen tasolle. Vuonna 2017 vähimmäismääräisen päivärahan taso on 23,73 euroa ja työmarkkinatuen taso 32,40 euroa. Korotus olisi n. 4,15 euroa päivässä.  
Tasoltaan yhtä suuret perusetuudet myös yksinkertaistaisivat sosiaaliturvaa ja lisäisivät tuen ymmärrettävyyttä ja hyväksyttävyyttä.  
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 25 000 000 euroa momentille 33.30.60 vähimmäismääräisiin sairaus- ja vanhempainpäivärahoihin sekä vähimmäismääräisiin kuntoutusrahoihin. 
Helsingissä 29.9.2017 
Kristiina
Salonen
sd
Sirpa
Paatero
sd
Riitta
Myller
sd
Tuula
Haatainen
sd
Sanna
Marin
sd
Susanna
Huovinen
sd
Lauri
Ihalainen
sd
Ilkka
Kantola
sd
Maria
Guzenina
sd
Jukka
Gustafsson
sd
Tarja
Filatov
sd
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
Eero
Heinäluoma
sd
Ilmari
Nurminen
sd
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
Suna
Kymäläinen
sd
Viimeksi julkaistu 17.10.2017 13:54