Talousarvioaloite
TAA
457
2018 vp
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenoihin (13 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Vasemmistoliitto ehdottaa tällä aloitteella vuosia jatkuneen THL:n määrärahaleikkausten kierteen katkaisemista ja sosiaali- ja terveysalan tutkimuksen turvaamista.  
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) talousarviorahoitus on ollut vuosia supistuvalla uralla. Kuluvan vuoden tasoon ollaan jälleen tekemässä yhden miljoonan leikkaus koko vuoden 2017 tasoon nähden. Ehdotus leikkaa määrärahaa vuoden 2016 tasoon nähden noin 7,8 miljoonaa.  
THL:n talousarviorahoitus on laskenut vuosien 2015—2018 välillä yhteensä 19,7 prosenttia, mutta huomioitaessa laitokselle osoitetut uudet toiminnot on THL:n rahoitus reaalisesti laskenut 26,8 prosenttia vuosina 2015—2018. Tehdyt leikkaukset ovat kohdistuneet THL:n tutkimus- ja kehittämistoimintaan, koska THL:n runsaisiin lakisääteisiin viranomaistehtäviin niitä ei voida kohdentaa ilman lainsäädäntöön tehtäviä muutoksia. Vuodelle 2019 hallitus esittää yhden miljoonan euron leikkausta THL:n talousarvioon vuoden 2018 tasosta. 
Leikkaukset vähentävät STM:n ja valtionhallinnon, kuntien sekä sosiaali- ja terveysalan saamaa asiantuntijatukea sekä vaarantavat THL:n kyvyn tuottaa päätöksentekoa tukevaa tietoa väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi, sairauksien ja sosiaalisten ongelmien ehkäisemiseksi sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelujen kehittämiseksi. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 13 000 000 euroa momentille 33.03.04 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenoihin. 
Helsingissä 28.9.2018 
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
Paavo
Arhinmäki
vas
Anna
Kontula
vas
Annika
Lapintie
vas
Matti
Semi
vas
Li
Andersson
vas
Kari
Uotila
vas
Katja
Hänninen
vas
Markus
Mustajärvi
vas
Hanna
Sarkkinen
vas
Silvia
Modig
vas
Viimeksi julkaistu 12.10.2018 14:03