Talousarvioaloite
TAA
463
2018 vp
Arto
Pirttilahti
kesk
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä rataosuuksien Orivesi—Haapamäki—Seinäjoki ja Haapamäki—Jyväskylä sähköistämissuunnitelmien tekemiseen (300 000 euroa)
Eduskunnalle
Rataosuudet Orivesi—Haapamäki—Seinäjoki ja Haapamäki—Jyväskylä ovat sähköistämättömiä. Niillä kulkee sekä henkilöliikennettä että tavaraliikennettä. Henkilöliikennettä on kehitetty ja se on vilkastuttanut liikennettä ja kysyntä on kasvanut. Tavaraliikenteessä etenkin puutavarakuljetusten merkitys on huomattava. Rataosuuksien liikenteellä on potentiaalia kehittyä ja kasvaa edelleen. 
Junaliikenteen kilpailun avautumisen yhteydessä rataosien liikenteen odotetaan vilkastuvan entisestään. Laajempi työssäkäyntialue, elinkeinoelämä ja matkailu hyötyvät suoraan junayhteyksistä. On tärkeää, että ratojen kunto ja turvallisuus ovat liikenteen vaatimalla tasolla. Junaliikenteen kehittäminen on myös tärkeä osa kestävän kehityksen mukaista liikenneverkkoa. Ratojen sähköistäminen on tarpeellinen askel niiden kehittämiseksi ja junaliikenteen edistämiseksi. Rataosille on tehtävä sähköistämissuunnitelmat. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 300 000 000 euroa momentille 31.10.20 rataosuuksien Orivesi—Haapamäki ja Jyväskylä—Seinäjoki sähköistämissuunnitelmien tekemiseen. 
Helsingissä 28.9.2018 
Arto
Pirttilahti
kesk
Mikko
Savola
kesk
Petri
Honkonen
kesk
Viimeksi julkaistu 12.10.2018 13:36