Talousarvioaloite
TAA
48
2015 vp
Pekka
Haavisto
vihr
ym.
Talousarvioaloite kehitysyhteistyön finanssisijoituksiin ehdotetun määrärahan vähentämisestä (-90 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Hallitus kohdentaa mittavat 200 miljoonan euron leikkaukset varsinaiseen kehitysyhteistyöhön. Sen lisäksi varsinaisesta kehitysyhteistyöstä leikataan 130 miljoonaa, joka käytetään kertaluontoisesti korottamaan Teollisen yhteistyön rahaston (Finnfundin) pääomaa ja muulla tavalla tehtäviin finanssisijoituksiin.  
Finnfund on kehitysyhteistyössä tärkeä toimija. Se rahoittaa kannattavia hankkeita haastavilla markkinoilla, joilla kaupallista rahoitusta on vaikea saada. Näin se edistää kehitysmaiden taloudellista ja sosiaalista kehitystä rahoittamalla niissä yksityistä yritystoimintaa. Rahoituksen kohteena voivat olla teollinen ja palveluja tuottava yritystoiminta, infrastruktuuri sekä rahoitus- ja pääomamarkkinat.  
Rahoitettavaiin hankkeisiin liittyy suomalainen intressi, mikä tarkoittaa sitä, että Finnfund sijoittaa ensisijaisesti suomalaisyritysten ja niiden yhteistyökumppaneiden hankkeisiin.  
On perusteltua kasvattaa myös Finnfundin määrärahoja, mutta muutos on tehtävä yhtaikaa ja samansuuntaisesti muiden kehitysyhteistyömäärärahojen kasvattamisen kanssa. Liian nopea varojen siirton Finnfundiin, kun muusta kehitysyhteistyöstä samaan aikaan leikataan, ei ole perustelua.  
Esitämme, että Finnfundin pääoman korottamiseen siirrettäisiin vuonna 2016 sen itse esittämä 40 miljoonaa euroa.  
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta vähentää 90 000 000 euroa momentilta 24.30.89 kehitysyhteistyön finanssisijoitukseen ehdotetusta määrarahasta. 
Helsingissä 9.10.2015 
Pekka
Haavisto
vihr
Emma
Kari
vihr
Jani
Toivola
vihr
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Ville
Niinistö
vihr
Hanna
Halmeenpää
vihr
Jyrki
Kasvi
vihr
Heli
Järvinen
vihr
Satu
Hassi
vihr
Olli-Poika
Parviainen
vihr
Krista
Mikkonen
vihr
Antero
Vartia
vihr
Ozan
Yanar
vihr
Touko
Aalto
vihr
Johanna
Karimäki
vihr
Viimeksi julkaistu 15.10.2015 11:51