Talousarvioaloite
TAA
519
2018 vp
Kristiina
Salonen
sd
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Satakunnan positiivista rakennemuutosta tukevaan työvoimakoulutukseen (2 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnat muodostavat yhtenäisen positiivisen rakennemuutoksen alueen. Positiivinen rakennemuutos koskee kaikkia teknologiateollisuuden toimialoja. Satakunnan kohdalla korostuu erityisesti meriteollisuus, metallien jalostus sekä automaatio- ja robotiikka-ala. Satakunnan keskeiset elinkeinoelämän ja julkisen sektorin toimijat ovat tehneet yhteisen Satakunnan teollisuuden kasvuohjelman, eli Teollisuuspilotin. Tavoitteena on edistää teollisuuden kasvua, kilpailukykyä, uudistumista ja älykästä erikoistumista. Kasvun ytimessä ovat koulutukseen ja osaamiseen kytkeytyvät asiat.  
Satakunnan uudistuva teollisuus kokee nykytilanteessa kasvun ja kehityksen ongelmaksi työvoimapulan. Rekrytointiongelmat ovat vuosien 2017 ja 2018 aikana kasvaneet Satakunnassa voimakkaasti monissa teknologiateollisuuden ja rakentamisen ammateissa. Tutkintotavoitteisen toisen asteen koulutuksen siirtyminen opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle näkyy merkittävänä resurssien vähentymisenä ELY-keskusten toteuttamassa työvoimakoulutuksessa. Positiivisen rakennemuutoksen hyödyntäminen mm. nykyisen yrityskannan uudistumisen ja uusien alueelle sijoittuvien yritysten työvoiman saannin varmistamiseksi edellyttää panostuksia yritysten tarpeiden mukaiseen työvoimakoulutukseen mm. yhteishankintakoulutuksena. Tähän tarpeeseen ei ilman lisäresursseja kyetä Satakunnan alueella vastaamaan riittävän tehokkaasti.  
Satakunnassa toimivilla toisen asteen oppilaitoksilla on keskeinen rooli osaavan työvoiman koulutuksessa teknologiateollisuuden ja muiden positiivisen rakennemuutoksen toimialojen tarpeisiin. Satakunnan ammattikorkeakoulun vahvuusalueet, koulutusohjelmat, uudet kampukset Porissa ja Raumalla sekä monimuotoiset innovaatio- ja oppimisympäristöt mahdollistavat positiivisen rakennemuutoksen konkreettisen tukemisen. Satakunnan alueen koulutusyksiköillä on valmius käynnistää nopeasti suoraan teollisuusyritysten tarpeisiin kohdistettuja koulutuskokeiluja, täydennyskoulutuspaketteja ja muuntokoulutusta.  
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 2 000 000 euroa momentille 32.30.51 Satakunnan positiivista rakennemuutosta tukevaan työvoimakoulutukseen.  
Helsingissä 28.9.2018 
Kristiina
Salonen
sd
Jaana
Laitinen-Pesola
kok
Ari
Jalonen
sin
Laura
Huhtasaari
ps
Krista
Kiuru
sd
Jari
Myllykoski
vas
Viimeksi julkaistu 16.10.2018 14:00