Talousarvioaloite
TAA
574
2018 vp
Katja
Taimela
sd
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Mahtinaisentien jatkamiseen Salossa (22 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Salon itäisen ohikulkutien ensimmäinen vaihe valmistui joulukuussa 2016, kun Mahtinaisentie avattiin. Tiehanke jaettiin aikoinaan rahoitussyistä kahteen osaan. Hankkeen yleissuunnitelmassa tieyhteys ulottuu valtatielle 1 saakka. Hankkeen tavoitteena on ollut siirtää läpikulkeva henkilöauto- ja raskas liikenne pois Salon ydinkeskustasta.  
Itäisen ohikulkutien jatkaminen on perusteltua. Se parantaisi merkittävästi yhteyksiä moottoritielle Salon eri osista ja näin ollen edistäisi liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Mahtinaisen jatko maantieltä 110 valtatielle 1 on paikallaan toteuttaa viipymättä.  
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta lisää 22 000 000 euroa momentille 31.10.77 Mahtinaisentien jatkamiseen Salossa. 
Helsingissä 28.9.2018 
Katja
Taimela
sd
Viimeksi julkaistu 16.10.2018 13:51