Talousarvioaloite
TAA
577
2018 vp
Sari
Tanus
kd
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä vanhusasiainvaltuutetun viran perustamiseen (1 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Vanhustenhoidon tila on Suomessa huolestuttava. Uutisissa nousee jatkuvasti esille tapauksia, jotka ovat viestittäneet vanhustenhoidon puutteista ja hoitoon liittyvistä vakavista laiminlyönneistä. Vanhustenhoidon kokonaistilanne heikkenee nopeasti ikäihmisten määrän voimakkaasti kasvaessa. Palvelujen määrää ja laatua ei ole saatu lisättyä tarpeen mukaan. Vanhustenhoito ontuu niin laitoksissa kuin kotihoidossa muun muassa liian pienestä hoitajamitoituksesta johtuen. Vanhustenhoitoon ei ole kohdistettu riittävästi resursseja. 
Nykyinen tilanne on osoittanut, että tarvitsemme Suomeen ikäihmisten virallisen puolestapuhujan. Esitämmekin vanhusasiainvaltuutetun viran perustamista sellaisena kuin sitä on tänä vuonna vireille laitetussa kansalaisaloitteessa esitetty. Pidämme tärkeänä, että Suomeen saadaan vanhusasiainvaltuutettu, joka puolustaa ikäihmisten asemaa yhteiskunnassa ja nostaa esille heitä koskevia epäkohtia.  
Vanhusasiainvaltuutetun asema olisi saman tyyppinen kuin aiemmin perustettujen valtuutettujen, kuten tasa-arvo-, lapsiasiain-ja yhdenvertaisuusvaltuutettujen. Vanhusasiainvaltuutetun tehtävänä olisi toimia itsenäisenä ja riippumattomana, valtakunnallisena vanhusten edunvalvojana, joka muun muassa valvoo vanhusten oikeuksien toteutumista ja seuraa vanhustenhoidon tilan kehittymistä. Valtuutetun toimisto olisi perusteltua sijoittaa jo olemassa olevan valtuutetun toimiston yhteyteen.  
Aloite sisältyy Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettiin vuodelle 2019. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 1 000 000 euroa momentille 25.01.03 vanhusasiainvaltuutetun viran perustamiseen. 
Helsingissä 28.9.2018 
Sari
Tanus
kd
Antero
Laukkanen
kd
Päivi
Räsänen
kd
Sari
Essayah
kd
Peter
Östman
kd
Viimeksi julkaistu 16.10.2018 13:51