Talousarvioaloite
TAA
582
2018 vp
Sari
Tanus
kd
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä keliaakikkojen ruokavaliokorvauksen palauttamiseen (10 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Keliakia on vakava perinnöllinen sairaus, jonka ainoana hoitona on elinikäinen gluteeniton erityisruokavalio. Ruokavalio on keliaakikon lääke. Jo pienet määrät gluteenia ruokavaliossa riittävät vaarantamaan keliakiapotilaan terveyden ja lisäävät riskiä sairastua muihin vakaviin sairauksiin, esimerkiksi osteoporoosiin tai ohutsuolen imusolmukesyöpään.  
Hallitus poisti vuoden 2016 alusta keliaakikkojen ruokavaliokorvauksen, jota keliakiaa sairastavat olivat voineet hakea gluteenittomasta ruokavaliosta tulevien lisäkustannusten tueksi. Ennen korvauksen poistamista korvauksen määrä oli 23,60 euroa kuukaudessa 16 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille keliaakikoille.  
Koska hoito aiheuttaa keliaakikoille merkittäviä lisäkuluja, esitämme, että he saavat korvauksen erityisruokavalion aiheuttamiin lisäkustannuksiin. Keliaakikoiden ruokavaliosta tulevat lisäkustannukset tulisi rinnastaa paremmin muiden vaikeiden ja pitkäaikaisten sairauksien lääkekorvauksiin. Keliakia on myös perinnöllinen tauti, mistä johtuen ruokavaliokorvauksen merkitys korostuu erityisesti perheissä. Lapsiperheiden ohella korvauksen merkitys sairauden hoitamisen kannalta korostuu muun muassa pienituloisten, opiskelijoiden, työttömien ja eläkeläisten kohdalla. Huomioitavaa on, että ruokavaliokorvauksen poistamisella tavoitellut säästöt voivat pidemmällä aikavälillä jäädä toteutumatta, mikäli hoitamattomasta keliakiasta seuraa lisäsairauksia ja sen seurauksena lisäkustannuksia yhteiskunnalle.  
Aloite sisältyy Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän vuoden 2019 vaihtoehtobudjettiin. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 10 000 000 euroa momentille 33.40.60 keliaakikkojen ruokavaliokorvauksen palauttamiseen. 
Helsingissä 28.9.2018 
Sari
Tanus
kd
Antero
Laukkanen
kd
Päivi
Räsänen
kd
Sari
Essayah
kd
Peter
Östman
kd
Viimeksi julkaistu 16.10.2018 13:51