Talousarvioaloite
TAA
605
2018 vp
Stefan
Wallin
r
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Nauvon ja Prostvikin välille (2 800 000 euroa)
Eduskunnalle
Turun saaristo on yhä suositumpi matkailukohde myös jalan tai pyörällä liikkuville matkailijoille. Paraisten läntiseen saaristoon matkustaville on tarjolla pyörätie Kaarinasta Paraisten ja Nauvon väliselle lauttapaikalle. Tämän jälkeen maantie jatkuu ilman kevyen liikenteen väylää. Erityisesti kesäisin Saaristotie on erittäin vilkasliikenteinen, eikä kapeaa ja mutkaista tietä yksinkertaisesti ole tehty nykyisiä liikennemääriä varten. Matkailureittinä toimivan saariston kehätien ansiosta kevyen liikenteen osuus on suhteellisen suuri, ja sen arvioidaan kasvavan voimakkaasti myös jatkossa. 
Paraisten kaupungin strategia tukee turvallisten pyöräilyväylien rakentamista. Erillisen kevyen liikenteen väylän rakentaminen maantielle 180 parantaisi liikenneturvallisuutta huomattavasti. Liikenneolosuhteiden turvallisuuden parantaminen on tärkeää myös läntisen saariston matkailu-elinkeinon jatkokehityksen kannalta. Kyseinen tieosuus, jolle ehdotetaan jalankulkijoille, pyöräilijöille ja mopoliikenteelle tarkoitettua kevyen liikenteen väylää, on 13 kilometriä pitkä. Väylän arvioidut kustannukset ovat 2,8 miljoonaa euroa. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 2 800 000 euroa momentille 31.10.20 kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Nauvon ja Prostvikin välille. 
Helsingissä 28.9.2018 
Stefan
Wallin
r
Joakim
Strand
r
Anders
Adlercreutz
r
Mats
Nylund
r
Viimeksi julkaistu 16.10.2018 14:09