Talousarvioaloite
TAA
607
2018 vp
Stefan
Wallin
r
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kiinteän yhteyden toteuttamiseen Paraisten ja Nauvon välille (2 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Saaristotie 180 on Paraisten kaupungin pääväylä, Turun saariston yhteys mantereelle ja tärkein tieyhteys Ahvenanmaalle. Lauttayhteys Paraisten ja Nauvon välillä on maan vilkasliikenteisin lauttayhteys, ja sitä käyttää keskimäärin 1 600 ajoneuvoa vuorokaudessa ja 2 miljoonaa matkustajaa vuosittain. Kesäaikaan lauttayhteyteen kohdistuva paine on suurimmillaan, ja silloin lautalle muodostuu säännöllisesti kilometrien pituisia jonoja.  
Viime vuosina liikennemäärät ovat kasvaneet Saariston Rengastiellä liikkuvien, uusien vapaa-ajanasuntojen, saaristoon muuttamisen ja ahvenanmaalaisten läpikulkumatkojen ansiosta. Noin 200 000 henkilöä jatkaa vuosittain matkaansa Korppoosta Ahvenanmaalle.  
Kiinteä yhteys Paraisten ja Nauvon välillä yhdistäisi Nauvon pääsaaret mantereeseen ja lisäisi Turunmaan saariston viehätysvoimaa entisestään. Saaristo on Varsinais-Suomen tärkein virkistysalue. Toimiva infrastruktuuri on avain elävään saaristoon. Silta vauhdittaisi saariston yrittäjyyttä, asumista, paluumuuttoa, työntekoa ja matkailua.  
Kiinteän yhteyden tarpeesta vallitsee maakunnassa laaja yksimielisyys. Maakunnan yleiskaavaan on merkitty kiinteä tie. Paraisten kaupunki kääntyi liikenneministerin puoleen marraskuussa 2015 ja teki yhteisen ehdotuksen sillan rakentamisesta ja sen rahoituksesta. Ehdotuksessa esitettiin myös mahdollisuutta siltamaksuille, jotka voisivat olla joko määräaikaisia tai pysyviä. Jo joulukuussa 2014 Varsinais-Suomen maakuntaliiton hallitus teki yksimielisen päätöksen sillan rakentamisen edistämisestä edunvalvonnassaan. Liiton tavoitteen mukaan silta olisi valmis suunnilleen vuonna 2022.  
Nykyisin lauttaliikenne Paraisten ja Nauvon välillä maksaa noin 5,5 miljoonaa euroa vuodessa. Kuten laskelmat myös Hailuodon sillan kohdalla osoittavat, tämä summa säästyisi, jos silta rakennettaisiin. Säästö yhdistettynä maltillisiin käyttömaksuihin tekisi sillasta kannattavan investoinnin keskipitkällä aikavälillä. Sen lisäksi 600 000 autoa koskevista odotusajoista päästäisiin eroon.  
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 2 000 000 euroa momentille 31.10.77 kiinteän yhteyden toteuttamiseen Paraisten ja Nauvon välille. 
Helsingissä 28.9.2018 
Stefan
Wallin
r
Anna-Maja
Henriksson
r
Joakim
Strand
r
Anders
Adlercreutz
r
Mats
Nylund
r
Viimeksi julkaistu 16.10.2018 14:09