Talousarvioaloite
TAA
608
2018 vp
Peter
Östman
kd
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä syyttäjän toimintamenoihin harmaan talouden torjunnan tehostamiseen (5 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Talousrikollisuus ja harmaa talous ovat nopeasti laajenevia ja rikoksentekomuotojaan muuttavia rikollisuuden aloja. Harmaa talous aiheuttaa yhteiskunnalle merkittäviä verotulojen menetyksiä vaikeuttaen samalla laillisesti toimivien yritysten kilpailumahdollisuuksia. Harmaa talous ja talousrikollisuus kytkeytyvät yhä useammin myös järjestäytyneeseen rikollisuuteen.  
Syyttäjän asema harmaan talouden vastaisessa työssä sekä rikosvastuun toteutumisen varmistamisessa on keskeinen aina esitutkinnasta tuomioistuimen tuomioon asti. Talousrikollisuusjutut ovat usein erittäin vaativia ja vievät keskimääräistä juttua enemmän aikaa. Syyttäjän käsittelemät, talousrikollisuutta koskevat juttumäärät ovat kokonaisuudessa viime vuosina lisääntyneet.  
Talousrikollisuuden ja harmaan talouden aktiivinen torjunta vaatii kuitenkin riittäviä resursseja. Juttumäärien kasvun mukaisesti resurssit eivät ole kuitenkaan lisääntyneet. Syyteharkintaan tulevien juttujen tehokas ja hyvä käsittely edellyttävät riittävää ja pitkäjänteistä resursointia, minkä vuoksi esitämme määrärahan lisäämistä syyttäjän toimintamenoihin. Määrärahan lisäys sisältyy Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän vuoden 2019 vaihtoehtobudjettiin. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 5 000 000 euroa momentille 25.30.01 syyttäjän toimintamenoihin harmaan talouden torjunnan tehostamiseen.  
Helsingissä 28.9.2018 
Peter
Östman
kd
Päivi
Räsänen
kd
Sari
Essayah
kd
Sari
Tanus
kd
Antero
Laukkanen
kd
Viimeksi julkaistu 16.10.2018 15:27