Talousarvioaloite
TAA
611
2018 vp
Peter
Östman
kd
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön tukemiseen (5 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Lisääntyvä syrjäytyminen on suuri ongelma yhteiskunnassamme, minkä vuoksi nuorten syrjäytymisen vastaiseen työhön tulee panostaa enemmän. Ongelmiin pitää pystyä puuttumaan ennaltaehkäisevästi ja riittävän varhaisessa vaiheessa. Yhdenkin syrjäytymisen estäminen on merkittävää niin yksilön elämänlaadun kuin yhteiskunnan kantokyvyn kannalta. Meillä ei ole varaa siihen, että nuoret syrjäytyvät pysyvästi työelämän ulkopuolelle.  
Etsivä nuorisotyö sekä työpajatoiminta ovat juuri sellaista ennaltaehkäisevää toimintaa, johon laitettu panostus tulee moninkertaisena takaisin. Syrjäytymisen vastaiseen työhön kohdistettavat resurssit ovat säästötoimenpide niistä kustannuksista, joita syrjäytymisestä yhteiskunnalle seuraa.  
Aloite sisältyy Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän vuoden 2019 vaihtoehtobudjettiin. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 5 000 000 euroa momentille 29.91.51 nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön tukemiseen. 
Helsingissä 28.9.2018 
Peter
Östman
kd
Päivi
Räsänen
kd
Sari
Essayah
kd
Sari
Tanus
kd
Antero
Laukkanen
kd
Viimeksi julkaistu 16.10.2018 15:27