Talousarvioaloite
TAA
616
2018 vp
Peter
Östman
kd
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä saimaannorpan suojelutyöhön (100 000 euroa)
Eduskunnalle
Ensi vuonna saimaannorpan suojelutyö on mittavasti vaikeutumassa Saimaannorppa-LIFE‑hankkeen päättymisen, EU:n rahoituskaudesta aiheutuvan katkoksen ja Metsähallituksen määrärahojen alentumisen sekä rahoituksen keskittämisen myötä. Saimaannorpan suojelutyö on saanut noin 75 prosenttia toimintarahoistaan EU:n ympäristöalan rahoitusvälineen LIFE-rahaston kautta viimeisten viiden vuoden aikana.  
Rahoituskatko uhkaa heikentää kevätkaudella suoritettavien keskeisten saimaannorppatöiden tekemistä, kuten apukinos- ja pesänlaskentatyön tasokasta ja kattavaa toimeenpanoa. Lajinsuojelun ja myös alueen asukkaiden edun mukaista on jatkaa työtä ilman katkoksia.  
Määräaikaisella rahoituksella Metsähallitus voisi pitää yllä korkeatasoista apukinos- ja pesänlaskentatyötä sekä norppa-alueiden kalastuksen valvontaa, joka toteutetaan yhdessä osakaskuntien kanssa. Lisäksi rahoituksella saisi hankittua uuden kelirikkoaluksen vuonna 2018 lopullisesti rikkoutuneen tilalle. Vastaavaa laitteistoa ei saa kelirikkoaikaan vuokrattua.  
Suomi on kansainvälisesti tunnettu määrätietoisesta saimaannorpan suojelutyöstä ja sen tuloksista. On etujemme mukaista turvata työn jatkuvuus ja tuottaa täsmällistä tietoa saimaannorppakannasta ja sen kehittymisestä myös tulevaisuudessa. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 100 000 euroa momentille 35.10.52 saimaannorpan suojelutyöhön. 
Helsingissä 28.9.2018 
Peter
Östman
kd
Sari
Tanus
kd
Sari
Essayah
kd
Päivi
Räsänen
kd
Antero
Laukkanen
kd
Viimeksi julkaistu 16.10.2018 15:30