Talousarvioaloite
TAA
7
2017 vp
Anders
Adlercreutz
r
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Hanko—Hyvinkää ‑radan sähköistykseen (18 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Tavaraliikenteessä Etelä-Suomi muodostaa yhtenäisen logistisen alueen, jossa Hanko—Hyvinkää-radalla on huomattava merkitys kotimaisessa ja kansainvälisessä liikenteessä. Radan sähköistys edistäisi ympäristöystävällisten ja turvallisten rautatiekuljetusten kilpailukykyä maantiekuljetuksiin nähden. Kilpailun avautuessa rautateiden tavaraliikenteessä yhtenäisen sähköistetyn rataverkon laajeneminen parantaa myös mahdollisten uusien operaattoreiden kilpailumahdollisuuksia, kun niiden ei tarvitse investoida kahteen eri vetokalustoon. 
Yhtenäinen, laaja sähköistetty rataverkko tarjoaa sujuvat kuljetukset ja matkaketjut. Hanko—Hyvinkää-radan sähköistämisen tärkeys mainitaan jo vuoden 2012 liikennepoliittisessa selonteossa. Ratayhteys kuuluu yleiseurooppalaiseen TEN-verkkoon. Se on Etelä-Suomen ainoa merkittävä tavaraliikenteen rata, jota ei ole sähköistetty. Hanko—Hyvinkää-radan sähköistys turvaa Länsi-Uudenmaan teollisuuden ja satamien sujuvat ja taloudelliset kuljetusmahdollisuudet. 
Hangon satama on Suomen viidenneksi suurin satama. Se on myös eteläisin satama ja tarjoaa näin nopeimman reitin Keski-Eurooppaan. Sataman läpi kulkeva liikenne on kasvanut voimakkaasti viime vuosina ja on saavuttanut ennätyskorkeat lukemat: vuonna 2016 sataman läpi kulki 4,7 miljoonaa tonnia tavaraa, mikä vastaa 16 prosentin kasvua edellisestä vuodesta. Sekä vienti että tuonti ovat olleet kasvussa, ja sataman kapasiteetti on täydessä käytössä. Rataosuuden sähköistäminen mahdollistaisi sataman laajennetun käytön samalla kuin se vähentäisi päästöjä ja piristäisi elinkeinoelämää lähialueilla.  
Henkilöliikenteessä sähköistys mahdollistaisi myös suorien, vaihdottomien Helsinki—Karjaa—Hanko-taajamajunayhteyksien kehittämisen. Suorat junayhteydet ovat matkustajien kannalta houkuttelevia, ja niiden toteuttamismahdollisuuksia tulee edistää. 
Liikenneviraston sähköistämissuunnitelma Hanko—Hyvinkää-radalle ehti vanheta vuonna 2016 sen takia, ettei se johtanut toimenpiteisiin. Nyt Liikennevirasto on käynnistänyt työn suunnitelman päivittämiseksi ja tavoitteena on, että suunnitelma valmistuu vielä tämän vuoden puolella. On tärkeää, että Suomen rataverkon sähköistystyöt jatkuvat mahdollisimman pian ilman pitkää taukoa. Hanko—Hyvinkää-radan sähköistyksen jatkuva lykkäytyminen merkitsisi sitä, että kuljetusten taloudellisuus jää heikolle tasolle samoin kuin kuljetusketjujen sujuvuus vetokaluston vaihtotarpeen takia. Sähköistämistyö tulisikin saada käyntiin heti suunnitelman valmistuttua. 
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat kolmen vuoden rakennusajalle yhteensä 53 miljoonaa euroa. Vuoden 2018 talousarvioon tarvittaisiin 18 miljoonan euron määräraha sähköistysprojektin käynnistämiselle. 
Hankkeen toteuttaminen olisi erityisen perusteltua elinkeino- ja työllisyysperustein. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 18 000 000 euroa momentille 31.10.77 Hanko—Hyvinkää-radan sähköistykseen.  
Helsingissä 29.9.2017 
Anders
Adlercreutz
r
Thomas
Blomqvist
r
Joona
Räsänen
sd
Maarit
Feldt-Ranta
sd
Johanna
Karimäki
vihr
Viimeksi julkaistu 11.10.2017 10:14