Talousarvioaloite
TAA
95
2018 vp
Ritva
Elomaa
ps
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä sotiemme veteraaneille kohdennettujen palvelujen järjestämiseen (30 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Eduskuntaryhmät ovat neuvotelleet sotaveteraanien palvelujen järjestämisestä ja päätyneet siihen ratkaisuun, että kaikkien Suomen sodissa aikanaan palvelleiden henkilöiden tulee olla tasavertaisessa asemassa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että rintamaveteraaneilla olisi jatkossa oikeus samoihin palveluihin kuin sotainvalideilla. Lakimuutoksen on määrä astua voimaan vasta 1.11.2019. Veteraanijärjestöjen taholta on ilmaistu huolta palvelujen rahoituksen riittävyydestä ennen uudistuksen voimaantuloa. Veteraanien keski-ikä on jo yli 93 vuotta ja hoidon tarve on suuri. Lakimuutoksen voimaanastumista odotellessa valitettavan moni veteraani poistuu keskuudestamme, joten lisärahoitusta palvelujen toteuttamiseen tarvitaan, jotta kaikille veteraaneille voitaisiin tarjota asianmukaiset palvelut jo ennen tulevan lakiuudistuksen voimaantuloa. 
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta lisää 30 000 000 euroa momentille 33.50.56 sotiemme veteraaneille kohdennettujen palvelujen järjestämiseen. 
Helsingissä 28.9.2018 
Ritva
Elomaa
ps
Viimeksi julkaistu 8.10.2018 16:12