Toimenpidealoite
TPA
48
2018 vp
Jani
Mäkelä
ps
Toimenpidealoite moottoripolttonesteiden hinnoitteluun puuttumisesta
Eduskunnalle
Asutuskeskusten ulkopuolella auton käyttö on käytännössä välttämätöntä niin työ-, asiointi- kuin koulumatkoihinkin. Lisäksi harvaan asutussa Suomessa polttoaineen hinnalla on suuri merkitys kuljetuskustannuksiin ja sitä kautta tuotteiden hintoihin sekä viennin osalta maamme kilpailukykyyn.  
Hallitus korotti liikennepolttoaineiden veroa vuonna 2016 reilulla kahdella sentillä litralta. Hallitus linjasi tässä yhteydessä, että veronkorotusta tarkastellaan uudelleen, jos raakaöljyn hinta nousee yli 80 dollariin tynnyriltä. Polttoaineiden hinnat ovat nyt nousseet ennätyskorkeiksi, mutta siitä huolimatta lupausta ei ole pidetty.  
Tämän lisäksi polttoaineiden jopa päivittäin vaihtelevat hinnat kohtelevat eri puolilla maata asuvia ihmisiä hyvin epätasa-arvoisesti painottuen niin, että siellä, missä autolla liikkuminen on erityisen tarpeellista ja välimatkat ovat pitkiä, hinnat ovat korkeimmat kilpailun puutteen takia.  
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin varmistaakseen kansalaisten yhdenmukaisen kohtelun ja tasa-arvon sekä työssäkäyntimahdollisuudet kautta maan puuttumalla polttonesteiden hinnoitteluun polttoaineverotuksen ja hintasääntelyn keinoin siten, että moottoripolttoaineiden hintojen vaihteluväli ei ole kohtuuton riippuen siitä, missä päin maata jakeluasema sijaitsee. 
Helsingissä 5.10.2018 
Jani
Mäkelä
ps
Viimeksi julkaistu 8.10.2018 11:00