Latest publish 10.4.2019 13.52
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot 

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain ja ajokorttilain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Valiokuntien asiantuntijalausunnot