HE 196/2017 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityisten yritysten ja muiden yhteisöjen hyväksymisestä työnvälityspalvelujen eurooppalaisen verkoston (Eures) jäseniksi ja yhteistyökumppaneiksi

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaKäsittelyssä
KäsittelyvaiheIlmoitettu täysistunnossa
Ilmoitettu täysistunnossa
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki yksityisten yritysten ja muiden yhteisöjen hyväksymisestä työnvälityspalvelujen eurooppalaisen verkoston (Eures) jäseniksi ja yhteistyökumppaneiksi
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Annettu
Päivämäärä12.01.2018
AllekirjoittajaTyö- ja elinkeinoministeriö
työministeri
Jari  Lindström
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Viite EU:n asiakirjaan
Asiasanattyövoimapalvelut  työvoima  vapaa liikkuvuus  yhteistyö  EU-maat  asetukset  sisämarkkinat  työnvälitys  työllisyyspolitiikka  Euroopan unioni 
Viimeksi julkaistu 19.1.2018 10:58