HE 205/2017 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle kolmiulotteisia kiinteistöjä koskevaksi lainsäädännöksi

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaVireillä
KäsittelyvaiheLähetekeskustelu
Lähetekeskustelu
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki kiinteistörekisterilain 2 §:n muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki palstatilain muuttamisesta itsenäisiksi tiloiksi annetun lain kumoamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Annettu
Päivämäärä01.02.2018
AllekirjoittajaMaa- ja metsätalousministeriö
maa- ja metsätalousministeri
Jari  Leppä
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä07.02.2018
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä13.02.2018
Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä13.02.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatkiinteistönmuodostamisoikeus  kiinteistöt  asemakaavoitus  korkeus  kolmiulotteisuus  kiinteistörekisterit  rasitteet  lainhuudatus  tonttijako  maanalaiset tilat 
Viimeksi julkaistu 19.2.2018 13:52