Latest publish 24.10.2018 12.01
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot HE 61/2017 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle jätteen ja muun aineen mereen laskemisen aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyn vuoden 1972 yleissopimuksen vuoden 1996 pöytäkirjan sekä siihen vuosina 2009 ja 2013 tehtyjen muutosten hyväksymisestä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

(Dumppauspöytäkirja)

YHTEENVETO

Asian tila
Hyväksytty
Käsittelyvaihe
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset

Nimeke
1 Laki jätteen ja muun aineen mereen laskemisen aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyn vuoden 1972 yleissopimuksen vuoden 1996 pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä jätteen ja muun aineen mereen laskemisen aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta
Vahvistettu
08.09.2017
Säädöskokoelma
635/2017
Sopimussarja
87/2017
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
2 Laki jätteen ja muun aineen mereen laskemisen aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyn vuoden 1972 yleissopimuksen vuoden 1996 pöytäkirjaan vuonna 2009 tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Vahvistettu
08.09.2017
Säädöskokoelma
636/2017
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
3 Laki jätteen ja muun aineen mereen laskemisen aiheuttaman meren pilaantumisenehkäisemisestä tehdyn vuoden 1972 yleissopimuksen vuoden 1996 pöytäkirjaan vuonna 2013 tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Vahvistettu
08.09.2017
Säädöskokoelma
637/2017
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
4 Laki Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
Vahvistettu
08.09.2017
Säädöskokoelma
638/2017
Sopimussarja
89/2017
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
 Jätteen ja muun aineen mereen laskemisen aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehtyyn vuoden 1972 yleissopimukseen vuonna 1996 tehdyn vuoden 1996 pöytäkirja sekä siihen vuosina 2009 ja 2013 tehdyt muutokset
Säädöskokoelma
715/2017
Sopimussarja
88/2017
Päätös
Hyväksytty

Hallituksen esitys Annettu

Päivämäärä24.05.2017AllekirjoittajaYmpäristöministeriöAllekirjoittajaasunto-, energia- ja ympäristöministeriKimmo TiilikainenValtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.

Ilmoitettu täysistunnossa

30.05.2017
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Lähetekeskustelu

30.05.2017
Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Mietinnön pöydällepano

07.06.2017
Mietintö pantiin pöydälle 8.6.2017 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

08.06.2017
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 61/2017 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

13.06.2017
Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 61/2017 vptarkoitettuun yleissopimukseen tehdyn pöytäkirjan ja siihen tehdyt muutokset niiltä osin kuin ne kuuluvat Suomen toimivaltaan. Eduskunta hyväksyi annettavaksi hallituksen esityksessä HE 61/2017 vp tarkoitetun ilmoituksen.
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 61/2017 vp sisältyvät 1.-4. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan vastaus

16.06.2017
Eduskunnan vastaus.

Eduskunnan vastauksen toimittaminen

19.06.2017
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Valiokuntakäsittely

Saapunut31.05.2017
Käsittely päättynyt07.06.2017

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Asiasanat

meriensuojelujätteetkansainväliset sopimuksetympäristönsuojeluruoppausläjitysjätteenpolttomerialueetvesikulkuneuvothiilidioksidin talteenotto ja varastointi