HE 61/2017 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle jätteen ja muun aineen mereen laskemisen aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyn vuoden 1972 yleissopimuksen vuoden 1996 pöytäkirjan sekä siihen vuosina 2009 ja 2013 tehtyjen muutosten hyväksymisestä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

(Dumppauspöytäkirja)

Kansainvälisen velvoitteen hyväksyminen

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty
KäsittelyvaiheEduskunnan vastauksen tai kirjelmän toimittaminen
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki jätteen ja muun aineen mereen laskemisen aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyn vuoden 1972 yleissopimuksen vuoden 1996 pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä jätteen ja muun aineen mereen laskemisen aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta
Vahvistettu08.09.2017
Säädöskokoelma635/2017
Sopimussarja87/2017
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki jätteen ja muun aineen mereen laskemisen aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyn vuoden 1972 yleissopimuksen vuoden 1996 pöytäkirjaan vuonna 2009 tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Vahvistettu08.09.2017
Säädöskokoelma636/2017
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki jätteen ja muun aineen mereen laskemisen aiheuttaman meren pilaantumisenehkäisemisestä tehdyn vuoden 1972 yleissopimuksen vuoden 1996 pöytäkirjaan vuonna 2013 tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Vahvistettu08.09.2017
Säädöskokoelma637/2017
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
Vahvistettu08.09.2017
Säädöskokoelma638/2017
Sopimussarja89/2017
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke Jätteen ja muun aineen mereen laskemisen aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehtyyn vuoden 1972 yleissopimukseen vuonna 1996 tehdyn vuoden 1996 pöytäkirja sekä siihen vuosina 2009 ja 2013 tehdyt muutokset
Säädöskokoelma715/2017
Sopimussarja88/2017
PäätösHyväksytty
+ Näytä loput nimekkeet, yhteensä 1
Annettu
Päivämäärä24.05.2017
AllekirjoittajaYmpäristöministeriö
Allekirjoittajaasunto-, energia- ja ympäristöministeri
Kimmo  Tiilikainen
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä30.05.2017
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä30.05.2017
Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä30.05.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä07.06.2017
Mietintö pantiin pöydälle 8.6.2017 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä07.06.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä08.06.2017
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 61/2017 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä08.06.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä13.06.2017
Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 61/2017 vptarkoitettuun yleissopimukseen tehdyn pöytäkirjan ja siihen tehdyt muutokset niiltä osin kuin ne kuuluvat Suomen toimivaltaan. Eduskunta hyväksyi annettavaksi hallituksen esityksessä HE 61/2017 vp tarkoitetun ilmoituksen.
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 61/2017 vp sisältyvät 1.-4. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä13.06.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä16.06.2017
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä19.06.2017
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut31.05.2017
Käsittely päättynyt07.06.2017
+ Ympäristövaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatmeriensuojelu  jätteet  kansainväliset sopimukset  ympäristönsuojelu  ruoppaus  läjitys  jätteenpoltto  merialueet  vesikulkuneuvot  hiilidioksidin talteenotto ja varastointi 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (1)
Latest publish 24.10.2018 12:01