HE 63/2018 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi EU-ympäristömerkistä annetun lain muuttamisesta

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaKäsitelty
KäsittelyvaiheEduskunnan vastaus ja kirjelmä
Eduskunnan vastaus
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki EU-ympäristömerkistä annetun lain muuttamisesta
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Annettu
Päivämäärä03.05.2018
AllekirjoittajaYmpäristöministeriö
asunto-, energia- ja ympäristöministeri
Kimmo  Tiilikainen
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä04.05.2018
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä09.05.2018
Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä09.05.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä18.05.2018
Mietintö pantiin pöydälle 22.5.2018 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä18.05.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä22.05.2018
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 63/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä22.05.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä25.05.2018
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 63/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen.
Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä25.05.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä25.05.2018
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut16.05.2018
Käsittely päättynyt18.05.2018
+ Ympäristövaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Viite EU:n asiakirjaan
Asiasanatympäristömerkit  kestävä kulutus  yhtiöt  asetukset  toimielimet  Euroopan unioni 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (3)
Viimeksi julkaistu 25.5.2018 15:43