Pöytäkirja
PmNP
4
2019 vp
Puhemiesneuvosto
Tiistai 14.5.2019 klo 13.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Juho
Eerola
ps
Paula
Risikko
kok
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Maria
Guzenina
sd
Laura
Huhtasaari
ps
Timo
Harakka
sd
Maria
Ohisalo
vihr
Lulu
Ranne
ps
Katja
Taimela
sd
Kalle
Jokinen
kok
Mia
Laiho
kok
Jukka
Kopra
kok
Anna-Maja
Henriksson
r
Paavo
Arhinmäki
vas
Arto
Pirttilahti
kesk
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Johanna
Sarhimaa
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 6/2019 vp, josta ilmenivät valiokuntaan lähettämisehdotukset. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi PJ 7/2019 vp. 
2
Viikon 20 istuntosuunnitelma
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-254182
Viikkosuunnitelma viikolle 20_2019a.pdf
Pääsihteeri esitteli viikon 20 istuntosuunnitelman. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 15.5.2019 13:18