Pöytäkirja
PmNP
7
2019 vp
Puhemiesneuvosto
Tiistai 28.5.2019 klo 13.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Antti
Rinne
sd
Juho
Eerola
ps
Paula
Risikko
kok
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Maria
Guzenina
sd
Timo
Harakka
sd
Maria
Ohisalo
vihr
Lulu
Ranne
ps
Kalle
Jokinen
kok
Mia
Laiho
kok
Jukka
Kopra
kok
Paavo
Arhinmäki
vas
Arto
Pirttilahti
kesk
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Petteri
Nyman
Johanna
Sarhimaa
Dimitri
Qvintus
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 9/2019 vp, josta ilmeni ilmoitusasia sekä valiokuntaan lähettämisehdotus. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi PJ 10/2019 vp. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 29.5.2019 13:54