Kirjallinen kysymys
KK
252
2018 vp
Jani
Mäkelä
ps
ym.
Kirjallinen kysymys rajavartiolaitoksen tulevan päällikön asemasta
Eduskunnan puhemiehelle
Rajavartiolaitoksen päälliköksi 1.9.2018 alkaen valittu kenraalimajuri Ilkka Laitinen antoi julkisuudessa lausuntoja tulevasta toimenkuvastaan (Helsingin Sanomat 10.6.2018). Haastattelu sisälsi virkamiehelle ongelmallisia poliittisia kannanottoja. Eräs sitaatti oli erityisen kiistanalainen: "Jos ihmiset ovat tulossa rajan yli, niin he tulevat jos ovat tullakseen." 
Rajavartiolaitoksen toimintaa säätelee laki, jonka mukaan "Rajavartiolaitoksen tehtävänä on rajaturvallisuuden ylläpitäminen". On kestämätöntä, jos rajavartiolaitoksen johtaja jo ennen tehtävänsä aloittamista julkisesti kyseenalaistaa johtamansa laitoksen mahdollisuudet ja tahtotilan suorittaa lakisääteisiä tehtäviään.  
Kautta Euroopan ovat rajat sulkeutumassa ja valvonta kiristymässä tänä levottomuuden ja kansainvaellusten aikana. Tieto kulkee tänä päivänä nopeasti kautta maailman, ja tällaisilla lausunnoilla voidaan aiheuttaa arvaamatonta vahinkoa Suomen kansalliselle edulle laittoman maahantulon houkuttelun johdosta. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä korjatakseen tämän laajalle mediassa levinneen lausunnon myötä syntyneet väärinkäsitykset maamme rajojen pitävyydestä ja rajavartiolaitoksen uskottavuudesta ja  
nauttiiko Ilkka Laitinen edelleen hallituksen luottamusta aloittaa tehtävässään rajavartiolaitoksen päällikkönä? 
Helsingissä 12.6.2018 
Jani
Mäkelä
ps
Sami
Savio
ps
Olli
Immonen
ps
Viimeksi julkaistu 12.6.2018 14:51