Kirjallinen kysymys
KK
310
2018 vp
Tytti
Tuppurainen
sd
Kirjallinen kysymys lääkkeiden saatavuusongelmaan puuttumisesta
Eduskunnan puhemiehelle
Tuoreen tutkimustiedon (Kati Sarnola, Itä-Suomen yliopisto) perusteella noin 80 prosentilla apteekeista oli lääkkeiden saatavuusongelmia päivittäin tai lähes päivittäin. Saatavuusongelmia oli tavanomaisissa, yleisesti käytetyissä lääkeryhmissä, kuten hermostoon vaikuttavissa lääkkeissä sekä sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeissä. Näistä saatavuuskatkostapauksista kolmasosa aiheutti ongelmia. 
Saatavuusongelmat koskevat ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden lisäksi myös tuotanto- ja lemmikkieläinten lääkkeitä. Kesällä 2018 esimerkiksi kyyn pureman hoitoon tarvittavaa seerumia eläimille ei ollut juurikaan saatavilla Pohjois-Suomen alueella. Seerumin puute on voi aiheuttaa vaikeita myrkytystapauksia tai jopa lemmikin menetyksen. 
Osa lääkkeiden saatavuusongelmista johtuu tekijöistä, johon on vaikea vaikuttaa: Suomen lääkemarkkinat ovat pienet eikä täällä sen vuoksi ole riittävästi lääkealan kilpailua ja lisäksi tuotteiden myynnissä on kausivaihteluita. Kuitenkin on myös toimenpiteitä, joilla tilannetta voitaisiin helpottaa. Tiedonkulkua lääkeyrityksiltä ja lääketukkukaupoilta apteekkeihin voitaisiin parantaa ja varautumis- ja kriisiviestintäsuunnitelmia edellyttää. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Onko hallitus tietoinen sekä ihmisten että kotieläinten tarvitsemien lääkkeiden saatavuusongelman vakavuudesta ja 
mitä hallitus aikoo tehdä parantaakseen tilannetta? 
Helsingissä 10.8.2018 
Tytti
Tuppurainen
sd
Viimeksi julkaistu 10.8.2018 13:58