Kirjallinen kysymys
KK
311
2018 vp
Tytti
Tuppurainen
sd
Kirjallinen kysymys poronhoidon aiheuttamista ongelmista
Eduskunnan puhemiehelle
Poronhoitoa säätelevä poronhoitolaki 848/1990 ei määrittele poronhoidon tavoitteita, ja siinä ei aseteta poronhoidolle päämääriä taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävästä toiminnasta.  
Vaikka kyseessä on sinänsä arvokas ja perinteinen elinkeino, aiheuttaa poronhoito voimassa olevan lain puitteissa monenlaisia ongelmia.  
Erityisesti poronhoitoalueen eteläosissa (tähän kuuluvat Lapin maakunnan eteläisten osien ohella Kuusamon, Taivalkosken, Pudasjärven, Suomussalmen ja Hyrynsalmen kunnat sekä osia Oulun kaupungista ja Iin, Puolangan sekä Utajärven kunnista) poronhoito nykyisessä muodossaan aiheuttaa ongelmia muulle maankäytölle ja asuinympäristölle. Porot liikkuvat usein jopa asuntojen pihapiirissä, viljelyksistä ja taimikoista puhumattakaan. Lisäksi poronhoito aiheuttaa ongelmia liikenneturvallisuudelle.  
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Onko hallitus tietoinen poronhoidon asuinympäristöille ja muulle maankäytölle aiheuttamista ongelmista ja  
mitä hallitus aikoo tehdä niiden poistamiseksi tai lievittämiseksi? 
Helsingissä 10.8.2018 
Tytti
Tuppurainen
sd
Viimeksi julkaistu 10.8.2018 14:02