Viimeksi julkaistu 27.11.2021 14.22

Kirjallinen kysymys KK 86/2016 vp 
Maria Tolppanen ps 
 
Kirjallinen kysymys verkkokaupassa myytävien henkilönsuojainten laatuvaatimuksista

Eduskunnan puhemiehelle

Työsuojeluhallinnon toteuttaman markkinavalvontatutkimuksen mukaan lähes 40 %:ssa tarkastettujen henkilönsuojainten asiapapereista oli puutteita. Markkinatutkimus toteutettiin viidentoista tarkastajan voimin 109 valvontakohteessa, joissa tarkastettiin yhteensä 185 suojainta. Valvonnan kohteita olivat Suomeen suojaimia tuovat yritykset sekä niiden myyntiin erikoistuneita yrityksiä. Lisäksi tarkastettiin myös rauta- ja varaosakaupoissa sekä ns. halpahalleissa myytäviä suojaimia. 

Henkilönsuojaimia ovat mm. silmien- ja kasvojensuojaimet, hengityksen- ja kuulonsuojaimet, suojavaatetus ja putoamissuojaimet. Käyttöohjeella on ratkaiseva merkitys oikean suojaimen valintaan ja käyttötapaan. Puutteellisten tietojen johdosta voidaan tehdä virheellinen suojainvalinta, joka voi johtaa vakaviin terveydellisiin seuraamuksiin. Osa tuotteista todettiin myös huonolaatuisiksi. 

Tutkimuksessa kävi ilmi myös, että puutteellisesti merkittyjen suojainten kaupitteluun syyllistyvät toistuvasti pääosin samat toiminnanharjoittajat. Näille kauppiaille riittää toimenpiteeksi se, että kelvoton tuote vedetään markkinoilta. Ja samanaikaisesti tilalle tulee uusia yhtä kelvottomia, jopa samoja tuotteita uudelleen nimettyinä. 

Ongelmana on, ettei näitä kauppiaita rangaista yhteisösakolla. Tapaturmissa on yhä useimmin alettu jakamaan yhteisösakkoja, joiden kautta olosuhteita on saatu turvallisemmiksi. Markkinavalvonta-asiat eivät kuitenkaan ole yhteisösakon piirissä. EU ei estä yhteisösakon käyttöönottoa tässä asiassa. Tämä on siis Suomen oma käytäntö. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mitä hallitus aikoo tehdä, että huonolaatuisten ja puutteellisilla tiedoilla myytävien henkilönsuojainten myyjiä rangaistaan jatkossa yhteisösakolla? 
Helsingissä 25.2.2016 
Maria Tolppanen ps