Kirjallinen kysymys
KK
94
2015 vp
Jaana
Pelkonen
kok
Kirjallinen kysymys alkoholilain kokonaisuudistuksesta
Eduskunnan puhemiehelle
Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan alkoholilain kokonaisuudistusta. Eri yhteyksissä ilmenneiden tietojen mukaan suunnittelupöydällä ovat olleet muun muassa jatkoaikojen leik-kaukset, oluen laimentaminen sekä alkoholin valmisteverotuksen korotukset. 
Suomalaista alkoholipolitiikkaa leimaa erityisen runsas ja vankka lakien, asetusten, kieltojen ja määräaikaisten lupien verkosto. Tämä holhoukseksikin nimitettävissä oleva toiminta on kääntynyt yhä voimakkaammin itseään vastaan muun muassa kasvavan alkoholin maahantuonnin ja nettitilaamisen myötä. Lisäksi jatkuvat veronkorotukset sekä edustuskulujen verovähennysoikeuden leikkaaminen ovat olleet kotimaiselle ravintola-alalle myrkkyä, mutta ongelmakäyttäjien alkoholinkulutusta ne eivät ole onnistuneet vähentämään. Matkailu- ja ravintola-ala työllistää nykyisin 140 000 suomalaista ja tuottaa vuosittain yli viiden miljardin euron verotulot. Alalle olisi mahdollista luoda jopa kymmeniätuhansia uusia työpaikkoja lähivuosina, mikäli saamme purettua kilpailukykyä jarruttavaa turhaa sääntelyä. 
Yksi Juha Sipilän hallituksen ohjelman keskeisistä tavoitteista on turhan sääntelyn purkaminen. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Mikä on alkoholilain kokonaisuudistuksen aikataulu, 
miten valmistelussa varmistetaan, että hallitusohjelman linjaus toimialakohtaisen sääntelyn purkamisesta toteutuu tässäkin uudistuksessa ja 
miten alan toimijoiden mukanaolo uudistuksen valmistelussa aiotaan varmistaa? 
Helsingissä 30.6.2015 
Jaana
Pelkonen
kok
Viimeksi julkaistu 1.7.2015 14:41