Lakialoite
LA
33
2017 vp
Pilvi
Torsti
sd
ym.
Lakialoite laiksi Suomen perustuslain 54 §:n muuttamisesta
Eduskunnalle
Suomen perustuslain mukaan tasavallan presidentiksi voidaan valita ainoastaan syntyperäinen Suomen kansalainen. Syntyperäisyydellä tarkoitetaan perustuslaissa sitä, että henkilön on täytynyt syntyessään saada Suomen kansalaisuus. 
Syntyperäisyyden vaatiminen rajoittaa merkittävää osaa ei-syntyperäisiä Suomen kansalaisia asettumasta ehdolle Suomen presidentinvaaleissa. Samanlainen vaatimus ei koske esimerkiksi pääministeriä, muita ministereitä tai eduskunnan puhemiestä. Ylipäätään Suomen oikeusjärjestelmä ei tee eroa syntyperäisten tai myöhemmin Suomen kansalaisuuden saaneiden välillä, muuten kuin presidentin kohdalla. Suomessa syntyperäisyyttä vaadittiin myös aiemmin ministereiltä, mutta vaatimus poistettiin jo viime vuosituhannen lopulla. 
Vaaleissa on valituksi tulemisen ohella tärkeää se, kenellä on oikeus asettua ehdolle. Vaaleissa myös keskustellaan tärkeistä yhteiskunnallisista asioista ja arvoista. Nykyinen vaatimus syntyperäisestä suomalaisuudesta estää satojatuhansia suomalaisia asettumasta ehdolle presidentinvaaleissa. 
Monissa Länsi-Euroopan demokratioissa ei vaadita presidentinvaaleissa syntyperäisyyttä, vaan kansalaisuus riittää. Syntyperäisyys vaaditaan Liettuassa, Portugalissa ja Virossa. Kaksoiskansalaisuuden omaavat henkilöt eivät kuitenkaan voi asettua esimerkiksi Latviassa ehdolle. Kreikassa syntyperäistä kansalaisuutta ei edellytetä, mutta ehdokkaan pitää olla kreikkalaista alkuperää äitinsä tai isänsä puolelta. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 
 
Laki 
Suomen perustuslain 54 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty perustuslain 73 §:ssä säädetyllä tavalla, 
muutetaan Suomen perustuslain 54 §:n 1 momentti seuraavasti: 
54 § 
Tasavallan presidentin valinta 
Tasavallan presidentti valitaan välittömällä vaalilla Suomen kansalaisista kuuden vuoden toimikaudeksi. Sama henkilö voidaan valita presidentiksi enintään kahdeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi. 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
Helsingissä 19.9.2017 
Pilvi
Torsti
sd
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Jukka
Gustafsson
sd
Mikaela
Nylander
r
Krista
Mikkonen
vihr
Tytti
Tuppurainen
sd
Jutta
Urpilainen
sd
Ozan
Yanar
vihr
Olli-Poika
Parviainen
vihr
Emma
Kari
vihr
Antero
Vartia
vihr
Krista
Kiuru
sd
Sirpa
Paatero
sd
Riitta
Myller
sd
Ilkka
Kantola
sd
Lauri
Ihalainen
sd
Susanna
Huovinen
sd
Sanna
Marin
sd
Timo
Harakka
sd
Maarit
Feldt-Ranta
sd
Eva
Biaudet
r
Anders
Adlercreutz
r
Mats
Nylund
r
Stefan
Wallin
r
Mats
Löfström
r
Anna-Maja
Henriksson
r
Thomas
Blomqvist
r
Veronica
Rehn-Kivi
r
Jani
Toivola
vihr
Hanna
Halmeenpää
vihr
Jyrki
Kasvi
vihr
Johanna
Karimäki
vihr
Touko
Aalto
vihr
Heli
Järvinen
vihr
Ville
Niinistö
vihr
Satu
Hassi
vihr
Viimeksi julkaistu 20.9.2017 13.45