Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.14

Lakialoite LA 35/2016 vp 
Veera Ruoho ps ym. 
 
Lakialoite laiksi rikoslain 20 luvun 11 §:n kumoamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Seksuaalisesta ahdistelusta ehdotetaan säädettäväksi virallisen syytteen alainen rikos. 

ALOITTEEN PERUSTELUT

Seksuaalinen ahdistelu on säännelty rikoslain 20 luvun 5 a §:ssä (509/2014), jonka mukaan "Joka koskettelemalla tekee toiselle seksuaalisen teon, joka on omiaan loukkaamaan tämän seksuaalista itsemääräämisoikeutta, on tuomittava, jollei teosta muualla tässä luvussa säädetä rangaistusta, seksuaalisesta ahdistelusta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi." 

Seksuaalinen ahdistelu on tällä hetkellä asianomistajarikos, jolloin poliisilla on velvollisuus tutkia asiaa vain, jos asianomistaja vaatii rikoksesta rangaistusta. Asianomistajien haluttomuus tai myöhempi tavoittamattomuus vaatia rikoksesta epäillylle rangaistusta on mm. jarruttanut viime uudenvuodenyönä Helsingissä tehdyiksi epäiltyjen ahdisteluiden tutkintaa. 

Kun seksuaalisesta ahdistelusta tulisi virallisen syytteen alainen rikos, rikoksesta kiinni saadulle voitaisiin määrätä sakko, joka voitaisiin toteuttaa esim. rangaistusmääräysmenettelynä. Tällä tavoin mahdollisuudesta nopeampaan ja sujuvampaan prosessiin syntyisi myös säästöjä. Seksuaalisen ahdistelun virallisen syytteen alaiseksi muuttaminen on perusteltua myös siksi, että Suomi korostaa ihmisoikeuksia mukaan lukien oikeutta turvallisuuteen ja ruumiilliseen koskemattomuuteen. Ihmisiä tulee suojella kaikenlaiselta seksuaaliselta ja sukupuoleen perustuvalta väkivallalta. Emme voi myöskään vähätellä seksuaalisen ahdistelun mahdollisia pitkäkestoisiakin negatiivisia vaikutuksia uhrin elämään. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki rikoslain 20 luvun 11 §:n kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
1 § 
Tällä lailla kumotaan rikoslain (39/1889) 20 luvun 11 §, sellaisena kuin se on laissa 509/2014
2 § 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 31.5.2016 
Veera Ruoho ps 
Ritva Elomaa ps 
Tiina Elovaara ps 
Tom Packalén ps 
Laura Huhtasaari ps 
Rami Lehto ps 
Juho Eerola ps 
Teuvo Hakkarainen ps 
Anne Louhelainen ps 
Sami Savio ps 
Reijo Hongisto ps 
Mika Raatikainen ps 
Leena Meri ps 
Kari Kulmala ps 
Arja Juvonen ps 
Olli Immonen ps 
Aila Paloniemi kesk 
Pertti Salolainen kok 
Sirkka-Liisa Anttila kesk 
Jari Ronkainen ps 
Ari Jalonen ps 
Kimmo Kivelä ps 
Hannu Hoskonen kesk 
Pentti Oinonen ps 
Jani Mäkelä ps 
Mikko Savola kesk 
Jaana Pelkonen kok 
Mikko Alatalo kesk 
Arto Pirttilahti kesk 
Mikko Kärnä kesk 
Vesa-Matti Saarakkala ps 
Simon Elo ps 
Lea Mäkipää ps 
Pirkko Mattila ps 
Harry Harkimo kok 
Mika Niikko ps 
Maria Tolppanen ps 
Martti Mölsä ps 
Ville Tavio ps