Valiokunnan lausunto
LiVL
13
2018 vp
Liikenne- ja viestintävaliokunta
Hallituksen vuosikertomus 2017
Tarkastusvaliokunnalle
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen vuosikertomus 2017 (K 11/2018 vp): Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan lausunnon antamista varten tarkastusvaliokunnalle. Määräaika: 27.9.2018. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
ylijohtaja, osastopäällikkö
Juhapekka
Ristola
liikenne- ja viestintäministeriö
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Liikenne- ja viestintävaliokunta on käsitellyt toimialaansa kuuluvia ja sen omasta ehdotuksesta hyväksyttyjä hallituksen vuosikertomuksessa 2017 selostettuja eduskunnan lausumia. 
Poistettavat lausumat
Liikenne- ja viestintävaliokunta katsoo, että seuraavien eduskunnan lausumien johdosta suoritetut ja kertomuksessa selostetut toimenpiteet ovat riittäviä tai lausumat ovat muutoin käyneet tarpeettomiksi:  
Pisteytysjärjestelmään pohjautuva ajokorttiseuraamusjärjestelmä (HE 212/2010 vpEV 269/2010 vp
Tietoyhteiskuntakaari (HE 221/2013 vpEV 106/2014 vp, lausumat 5 ja 6) 
Säilytettävät lausumat
Liikenne- ja viestintävaliokunta ei pidä seuraavien eduskunnan lausumien johdosta suoritettuja ja kertomuksessa selostettuja toimenpiteitä riittävinä vaan katsoo, että nämä eduskunnan lausumat ovat edelleen tarpeellisia ja ne tulee siten säilyttää hallituksen vuosikertomuksessa:  
Väylämaksulainsäädännön kokonaisuudistus (HE 65/2011 vpEV 53/2011 vp
Liikennepoliittinen selonteko (VNS 2/2012 vpEK 17/2012 vp, kannanoton kohdat 2, 3, 5 ja 6) 
Tietoyhteiskuntakaari (HE 221/2013 vpEV 106/2014 vp, lausumat 3 ja 4) 
Uudet liikkumisvälineet (HE 24/2015 vpEV 110/2015 vp
Sähköinen ensitunnistaminen (HE 74/2016 vpEV 103/2016 vp
Luvanvaraista liikennettä koskevan sääntelyn noudattamisen viranomaisvalvonta (HE 161/2016 vpEV 27/2017 vp
Ajoneuvolain, ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain ja ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetun lain toimivuus (HE 9/2017 vpEV 51/2017 vp
Yleisradion hallintoneuvoston kertomus (K 7/2017 vpEK 19/2017 vp
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSESITYS
Liikenne- ja viestintävaliokunta esittää,
että tarkastusvaliokunta ottaa edellä olevan huomioon
Helsingissä 15.6.2018 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Ari
Jalonen
sin
varapuheenjohtaja
Mirja
Vehkaperä
kesk
jäsen
Mikko
Alatalo
kesk
jäsen
Jyrki
Kasvi
vihr
jäsen
Jukka
Kopra
kok
jäsen
Suna
Kymäläinen
sd
jäsen
Mia
Laiho
kok
jäsen
Mats
Löfström
r
jäsen
Eeva-Maria
Maijala
kesk
jäsen
Jari
Myllykoski
vas
jäsen
Jani
Mäkelä
ps
jäsen
Markku
Pakkanen
kesk
jäsen
Jari
Ronkainen
ps
jäsen
Satu
Taavitsainen
sd
jäsen
Katja
Taimela
sd
jäsen
Ari
Torniainen
kesk
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Mika
Boedeker
Viimeksi julkaistu 19.6.2018 16:27