Valiokunnan lausunto
SiVL
9
2018 vp
Sivistysvaliokunta
Hallituksen vuosikertomus 2017
Tarkastusvaliokunnalle
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen vuosikertomus 2017 (K 11/2018 vp): Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan lausunnon antamista varten tarkastusvaliokunnalle. Määräaika: 27.9.2018. 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Sivistysvaliokunta on käsitellyt toimialaansa kuuluvia ja sen omasta ehdotuksesta hyväksyttyjä hallituksen vuosikertomuksessa 2017 selostettuja eduskunnan lausumia. 
Poistettavat lausumat
Sivistysvaliokunta katsoo, että seuraavien eduskunnan lausumien johdosta suoritetut ja kertomuksessa selostetut toimenpiteet ovat riittäviä tai lausumat ovat muutoin käyneet tarpeettomiksi:  
 
Kulttuurin tulevaisuus (VNS 4/2010 vpEK 38/2010 vp
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi, uudistuksen vaikutusten seuraaminen (HE 67/2013 vpEV 218/2013 vp
Ammatillisen valmentavan koulutuksen uudistus (HE 211/2014 vp, HE 357/2014 vpEV 311/2014 vp
Sivistyksellisten oikeuksien toteutuminen (HE 258/2014 vpEV 213/2014 vp
Ruotsin kieli valinnaiseksi oppiaineeksi kaikilla kouluasteilla, lausuma 2 (M 2/2014 vpEK 54/2014 vp
Varhaiskasvatuslaki (HE 341/2014 vpEV 357/2014 vp
Yliopistojen rahoitustason ja -järjestelmän muutokset (HE 38/2015 vpEV 75/2015 vp
Varhaiskasvatuslain uudistusten vaikutukset (HE 80/2015 vpEV 112/2015 vp
Opintotuen huoltajakorotus (HE 229/2016 vpEV 238/2016 vp
Ammatillisen koulutuksen reformi, toimeenpano ja vaikutusten seuranta, lausuma 1 (HE 39/2017 vpEV 86/2017 vp
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSESITYS
Sivistysvaliokunta esittää,
että tarkastusvaliokunta ottaa edellä olevan huomioon
Helsingissä 21.9.2018 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Tuomo
Puumala
kesk
jäsen
Li
Andersson
vas
jäsen
Ritva
Elomaa
ps
jäsen
Jukka
Gustafsson
sd
jäsen
Hanna
Kosonen
kesk
jäsen
Mikaela
Nylander
r
jäsen
Ulla
Parviainen
kesk
jäsen
Pekka
Puska
kesk
jäsen
Sari
Sarkomaa
kok
jäsen
Sami
Savio
ps
jäsen
Pilvi
Torsti
sd
jäsen
Raija
Vahasalo
kok
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Kaj
Laine
Viimeksi julkaistu 30.10.2018 6:36