Valiokunnan lausunto
TyVL
6
2018 vp
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Hallituksen vuosikertomus 2017
Tarkastusvaliokunnalle
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen vuosikertomus 2017 (K 11/2018 vp): Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan lausunnon antamista varten tarkastusvaliokunnalle. Määräaika: 27.9.2018. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
vanhempi hallitussihteeri
Nico
Steiner
työ- ja elinkeinoministeriö
hallitusneuvos
Pekka
Humalto
sosiaali- ja terveysministeriö
lakimies
Laura
Terho
sosiaali- ja terveysministeriö
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on käsitellyt hallituksen vuosikertomuksen niiden lausumien ja kannanottojen osalta, jotka on hyväksytty työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan ehdotuksesta.  
Lausumat
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta katsoo, että seuraavien eduskunnan lausumien johdosta suoritettu, kertomuksessa selostettu toimenpide on riittävä tai lausuma on muutoin käynyt tarpeettomaksi:  
Sisävesiliikenteen työaikadirektiivin täytäntöönpano (HE 197/2016 vp — EV 228/2016 vp). 
Kansalaisaloite Nollasopimusten kieltäminen lailla (KAA 5/2015 vp — EK 7/2017 vp). 
Muilta osin valiokunnan esityksestä hyväksytyt lausumat ja kannanotot esitetään jätettäviksi edelleen voimaan. 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSESITYS
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta esittää,
että tarkastusvaliokunta ottaa edellä olevan huomioon
Helsingissä 14.6.2018 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Tarja
Filatov
sd
jäsen
Anna
Kontula
vas
jäsen
Jaana
Laitinen-Pesola
kok
jäsen
Rami
Lehto
ps
jäsen
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
jäsen
Ilmari
Nurminen
sd
jäsen
Arto
Pirttilahti
kesk
jäsen
Juha
Rehula
kesk
jäsen
Eero
Reijonen
kesk
jäsen
Eero
Suutari
kok
jäsen
Martti
Talja
kesk
jäsen
Juhana
Vartiainen
kok
jäsen
Eerikki
Viljanen
kesk
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Marjaana
Kinnunen
Viimeksi julkaistu 18.6.2018 14:27