Valiokunnan lausunto
VaVL
9
2018 vp
Valtiovarainvaliokunta
Hallituksen vuosikertomus 2017
Tarkastusvaliokunnalle
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen vuosikertomus 2017 (K 11/2018 vp): Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan lausunnon antamista varten tarkastusvaliokunnalle. Määräaika: 27.9.2018. 
Asiantuntijat
Maatalousjaosto on kuullut: 
metsäneuvos
Marja
Hilska-Aaltonen
maa- ja metsätalousministeriö
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Valtiovarainvaliokunta on tässä lausunnossaan ottanut kantaa vain kertomukseen sisältyviin valtiovarainvaliokunnan lausumiin. 
Poistettaviksi esitettävät lausumat
Valiokunta katsoo, että seuraavat lausumat voidaan poistaa: 
Eduskunnan talousarviolausumat vuoden 2014 lisätalousarvioon
Altia Oyj (EK 19/2014 vpHE 66/2014 vp, lausuma 1, momentti 23.10.88) 
Eduskunnan talousarviolausumat vuoden 2015 talousarvioon
Kotimaan lentokentille suuntautuvan lentoliikenteen kehittäminen (EK 48/2014 vpHE 131/2014 vp, HE 247/2014 vp, lausuma 7, momentti 31.30.63) 
Eduskunnan talousarviolausumat vuoden 2016 talousarvioon
Liikenteen uudet, talousarviorahoitusta täydentävät rahoitusmallit (EK 28/2015 vpHE 30/2015 vp, HE 118/2015 vp, lausuma 4, momentti 31.10.77) 
Eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018—2021 antaman selonteon johdosta
Työllisyyttä ja taloutta tukevat rakenteelliset uudistukset sekä julkisen talouden tasapainotus keskipitkällä aikavälillä (EK 26/2017 vpVNS 4/2017 vp, 1.) 
Osaavan työvoiman riittävyys (EK 26/2017 vpVNS 4/2017 vp, 2.) 
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen (EK 26/2017 vpVNS 4/2017 vp, 3.) 
Sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimuksen rahoituksen varmistaminen uudistuksessa (EK 26/2017 vpVNS 4/2017 vp, 4.) 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSESITYS
Valtiovarainvaliokunta esittää,
että tarkastusvaliokunta ottaa edellä olevan huomioon
Helsingissä 27.6.2018 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Timo
Kalli
kesk
varapuheenjohtaja
Ville
Vähämäki
ps
jäsen
Timo
Harakka
sd
jäsen
Kauko
Juhantalo
kesk
jäsen
Toimi
Kankaanniemi
ps
jäsen
Pauli
Kiuru
kok
jäsen
Esko
Kiviranta
kesk
jäsen
Kari
Kulmala
sin
jäsen
Elina
Lepomäki
kok
jäsen
Mats
Nylund
r
jäsen
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
jäsen
Aila
Paloniemi
kesk
jäsen
Antti
Rantakangas
kesk
jäsen
Markku
Rossi
kesk
jäsen
Eero
Suutari
kok
jäsen
Maria
Tolppanen
sd
jäsen
Matti
Torvinen
sin
jäsen
Kari
Uotila
vas
jäsen
Ozan
Yanar
vihr
Valiokunnan sihteerinä ovat toimineet
valiokuntaneuvos
Hellevi
Ikävalko
valiokuntaneuvos
Mari
Nuutila
valiokuntaneuvos
Maarit
Pekkanen
Viimeksi julkaistu 9.7.2018 9:57