Valiokunnan mietintö
VaVM
9
2015 vp
Valtiovarainvaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle Aasian infrastruktuuri-investointipankin perustamissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle Aasian infrastruktuuri-investointipankin perustamissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 57/2015 vp): Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Jaostovalmistelu
Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa. 
Asiantuntijat
Verojaosto on kuullut: 
finanssineuvos
Kristina
Sarjo
valtiovarainministeriö
Verojaosto on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 
ulkoasiainministeriö
työ- ja elinkeinoministeriö
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Aasian infrastruktuuri-investointipankin perustamissopimuksen sekä lain sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. 
Aasian infrastruktuuri-investointipankki on kansainvälinen rahoituslaitos ja sen tehtävänä on tukea taloudellista kehitystä, luoda vaurautta ja edistää alueellista yhteistyötä Aasiassa investoimalla infrastruktuurihankkeisiin. Pankki on investointipankki, jonka on määrä toimia etupäässä kaupallisin perustein. Aasian infrastruktuuri-investointipankin jäsenyys on avoin kaikille maille sekä talouksille ja pankin toimintaan pyritään kytkemään myös yksityinen sektori. Aasian infrastruktuuri-investointipankin on tarkoitus aloittaa toimintansa vuoden 2016 alussa. 
Hyväksymällä perustamissopimuksen Suomi osoittaa sitoutumista Aasian taloudellisen kehityksen tukemiseen. Yhteistyön on arvioitu edistävän myös suomalaisten yritysten toimintamahdollisuuksia alueella. 
Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Sopimus tulee voimaan sen jälkeen, kun vähintään kymmenen jäsentä, jotka edustavat vähintään viidenkymmenen prosentin osake-enemmistöä on tallettanut ratifioimis- tai hyväksymiskirjansa. Jos Suomi tallettaa hyväksymiskirjansa tämän ajankohdan jälkeen, tulee sopimus Suomen osalta kansainvälisesti voimaan sinä päivänä, jolloin Suomi tallettaa hyväksymiskirjansa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan samana ajankohtana kuin perustamissopimus tulee Suomen osalta voimaan. 
VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT
Valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa sen hyväksymistä muuttamattomana. 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Valtiovarainvaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä HE 57/2015 vp tarkoitetun perustamissopimuksen. 
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 57/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 17.11.2015 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Timo
Kalli
kesk
varapuheenjohtaja
Maria
Tolppanen
ps
jäsen
Touko
Aalto
vihr
jäsen
Timo
Heinonen
kok
jäsen
Kalle
Jokinen
kok
jäsen
Kauko
Juhantalo
kesk
jäsen
Toimi
Kankaanniemi
ps
jäsen
Krista
Kiuru
sd
jäsen
Esko
Kiviranta
kesk
jäsen
Elina
Lepomäki
kok
jäsen
Mika
Lintilä
kesk
jäsen
Antti
Rantakangas
kesk
jäsen
Markku
Rossi
kesk
jäsen
Sari
Sarkomaa
kok
jäsen
Sami
Savio
ps
jäsen
Kari
Uotila
vas
jäsen
Pia
Viitanen
sd
jäsen
Ville
Vähämäki
ps
varajäsen
Timo
Harakka
sd
varajäsen
Riitta
Myller
sd
varajäsen
Joakim
Strand
r
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Maarit
Pekkanen
Viimeksi julkaistu 31.3.2016 11:02