Päiväjärjestys
PJ
16
2019 vp
Täysistunto
Keskiviikko 12.6.2019 klo 12.00
1
Nimenhuuto
2
Ilmoituksia
2.1
Kertomukset
Eduskunnalle on annettu Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2018 (K 11/2019 vp). 
3
Valtioneuvoston tiedonanto: Pääministeri Antti Rinteen hallituksen ohjelma 6.6.2019 Osallistava ja osaava Suomi –sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta
Valtioneuvoston tiedonanto
Ainoa käsittely
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 6 luvun 7 §:n ja 14 luvun 1 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
6
Seuraava täysistunto
Viimeksi julkaistu 12.6.2019 11:53